Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice

Produkty

Aktuality

Jedinečná možnosť implementácie systémov manažérstva bez nákladov!

Ministerstvo hospodárstva dňa 31.10.2017 vyhlásilo výzvu č. OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1.-09 prostredníctvom, ktorej je možné žiadať až o 85% preplatenie nákladov spojených so systémami manažérstva. Výzva na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti MSP ponúka viacero možností, na zlepšenie systému riadenia spoločností, zavedenie špecifických metód riadenia do praxe a zlepšenie konkurencieschopnosti produktov pomocou certifikácie výrobkov.

Zobraziť viac

Vitajte na novej stránke

Spustili sme novú webovú stránku a informačný systém CeMS pre spravovanie Vašich objednávok. Veríme, že nová stránka bude pre Vás prehľadnejšia, jednoduchšia a krajšia. Ešte dokončujeme posledné detaily stránky ako aj informačného systému a tak prosíme prepáčte, ak náhodou nájdete nedostatky. Zároveň, ak sa tak stane, napíšte nám na cems@cems.sk alebo využite četové políčko vpravo dole.

Zobraziť viac

Blog

AKTUALIZÁCIA: Revízia systému manažérstva BOZP (ISO 45001) je schválená!

AKTUALIZÁCIA: Revízia normy ISO 45001 (systém manažérstva BOZP) je schválená a plánované vydanie je na 12.03.2018! Ak už máte certifikáciu OHSAS 18001 absolvovanú, tak je pre Vás v záujme udržania platnosti certifikátu dôležité postupne prejsť na ISO 45001.

Zobraziť viac

Harmonizácia manuálov FMEA publikovaných VDA a AIAG

Spoločnou iniciatívou predstaviteľov AIAG a VDA, inštitúcií, ktorých každá má svoju vlastnú príručku pre analýzu možných chýb FMEA, boli usporiadané stretnutia medzi zástupcami týchto dvoch inštitúcií s cieľom zjednotiť tieto metodiky.

Zobraziť viac

Piktogramy a označovania

Orientáciu vo svete nebezpečenstiev a rizík vyplývajúcich z používania rôznych prípravkov uľahčuje spotrebiteľom označovanie látok a zmesí. A na to sú určené piktogramy. Nové piktogramy majú podobu červeného kosoštvorca s bielym pozadím a nahradili staré oranžové symboly v tvare štvorca, ktoré sa používali podľa predchádzajúcich právnych predpisov. 

Zobraziť viac

Referencie