Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Pozvánka na jesenné školenia

 

MSA – Analýza systému merania, 11.09.2019, Trnava

Manažér kvality, 17. - 20.09.2019, Trnava

Základy SPC – Štatistické metódy riadenia procesov, 10. - 11.10.2019, Trnava

Problem solving, 30.10.2019, Trnava