Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Odporúčané školenia - november 2019

 

Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných podnikoch, 07. - 08.11.2019, Trnava

Základy SPC – Štatistické metódy riadenia procesov, 11. - 12.11.2019, Trnava

TPM – Totálne produktívna údržba, 12. - 13.11.2019, Trnava

Manažér kvality, 14. - 15. + 21. - 22.11.2019, Trnava

PERSONALISTIKA II- Zlepšovanie procesov v HR, oceňovanie zamestnancov, teambuildingy, 21. - 22.11.2019, Trnava