Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Partneři CeMS

Implementace systémů managementu

Společnost CEMS s.r.o. je nezávislý certifikační orgán, který neprovádí implementaci systémů managementu. Z tohoto důvodu CEMS s.r.o. spolupracuje s konzultačními společnostmi, které se specializují na implementaci následujících manažerských systémů:

•    Systémy managementu jakosti

     o    Poradenství při zavádění systémů managementu jakosti v organizacích dle ISO 9001 nebo ISO / TS 16 949 (IATF 16949)

•    Environmentální systémy managementu

      o    Poradenství při zavádění environmentálních systémů managementu dle ISO 14 001

•    Systémy managementu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

       o    Poradenství při zavádění systémů managementu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001

•    Systémy energetického managementu

       o    Poradenství při zavádění systémů managementu energií v organizacích dle ISO 50001

•    Systémy managementu informační bezpečnosti

       o    Poradenství při zavádění systémů managementu informační bezpečnosti podle normy ISO / IEC 27001

V případě zájmu o implementaci systému managementu Vám CEMS s.r.o. umí doporučit konzultační organizaci přesně dle Vašich požadavků.

Procesy a inženýrství

Společnost CEMS s.r.o., kromě školení na procesní řízení a statistické metody, může svým zákazníkům zajistit i následnou implementaci jednotlivých metod do praxe ve spolupráci s konzultačními organizacemi.

Zavedení procesního modelu:

•    Vytvoření procesního modelu řízení podle potřeb organizace
•    Zavedení procesního modelu v organizaci
•    Mapy procesů (výrobních, technologických i administrativních)
•    Popis procesů a výběr ukazatelů
•    parametrizace procesů
•    Definování a tvorba matic
•    Popis interakcí a rozhraní
•    Zavedení systému sledování
•    Zavedení a sledování účinnosti
•    hodnocení účinnosti

Konzultace v oblasti průmyslového inženýrství:

•    Praktické aplikace metod
•    Zavádění požadovaných nástrojů
•    standardizace činností
•    Monitoring (kapacity, ztráty, výkonnost,…)
•    Mapování toku a neustálé zlepšování (CPI)
•    Programy řízení interních nákladů a ztrát
•    TOC
•    Lean management
•    výrobní systém

V případě zájmu o konzultace v oblasti procesního řízení a průmyslového inženýrství Vám CEMS, s. r. o. umí doporučit konzultační organizaci přesně dle Vašich požadavků.

Vývoj softwarů a industry 4.0

Společnost CEMS s.r.o.  je partnerem společnosti DORPS s. r. o. zaměřené na softwarový vývoj v oblasti informačních technologií, využití inovačních technologií v oblasti industry 4.0, poskytujícím organizacím:

•    Vývoj aplikací s využitím technologií AR / MR - rozšířené reality na zobrazení a práci s 3D objekty v komerčním prostředí
•    Systémovou integraci v jednotném pracovním prostředí
•    Řízení firemních procesů - správu kmenových dat
•    Vývoj aplikací s využitím umělé inteligence  
•    Vývoj mobilních a webových aplikací

Komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

Společnost CEMS s.r.o. je nezávislý certifikační orgán, který vykonává certifikaci systémů managementu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě, že nastanou neshody v zákonných požadavcích, umíme doporučit zákazníkům organizace, které zajistí odstranění vzniklých neshod.


Komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce zajišťujeme ve spolupráci s organizací Gajos s.r.o.

Ve spolupráci s organizací  Gajos s.r.o. byl navržen a vyvinut informační systém pro správu a řízení dokumentace z oblasti BOZP, PO, životního prostředí, pracovní zdravotní služby, systémů managementu.


Náhradní plnění

Díky našemu partnerovi LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s. r. o. (L & P s.r.o.) Vám společně nabízíme služby (certifikace systémů managementu, odborné školení, školení soft skills, poradenství a specializované audity) v režimu 100% náhradního plnění.