Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

MANAGEMENT II- Time management, stress management, efektivní vedení porad

Cíl kurzu

Trénink je zaměřen hlavně na perfektní zvládnutí vlastního času pomocí techniku plánování, vysvětlíme si pojem prokrastinace, jak s ní bojovat a co nám pomůže dostat se do stavu "flow". V stress managementu si řekneme blíže o konfliktech, jejich příčinách, jak jim předcházet a jak je dokážeme co nejefektivněji řešit. Poslední částí tréninku bude plánování porad, obsah porady, techniky na zefektivnění pracovních porad a systém follow up - tak, aby porady byly užitečné.

Obsahová náplň kurzu

  • Prostředky na plánování času, identifikace úrovně plánování času
  • Využívání času- zloději času, denní záznam, úkoly propojené na cíle,
  • Techniky časového managementu- matice časového managementu, křivka výkonnosti, časové limity, Paretův princip, sestavování časových plánů
  • Multitasking- jak efektivně zvládat práci na více úlohách současně
  • Stres a jeho příčiny- fyziologické a psychické příznaky stresu, průběh stresu, zátěžové faktory
  • Zvládání stresu- sebedůvěra jako základ pro zvládání stresu, prevence před negativními následky stresu a vyhořením
  • Praktická cvičení pro zvládání stresu- komunikace pod tlakem, uvolňující a relaxační cvičení, uvědomování si stresové zátěže a práce se stresem
  • Příprava porady z hlediska harmonogramu, výběru účastníků a technického zabezpečení
  • Efektivní vedení porad- prvky porady, typy porad, dodržování časového harmonogramu, zvládání problémových situací, práce s otázkami a rozdílnými názory účastníků porady, rozhodnutí, určení úkolů a termínů

Harmonogram

Program Začátek Konec
Registrace 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Oběd 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončení 16:00 -
Otázka ke školení

Otevřené školení

Datum školení Trvání školení Místo konání Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os.
28.10.2019 - 29.10.2019 2 dni Hotel Empire****, J. Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava
250,00 €
/ osoba
300,00 €
/ osoba
Přihlásit

Firemní školení

Tento kurz zabezpečujeme i jako vnitropodnikové školení. V případě zájmu o firemní školení nás informujte pomocí formuláře nebo telefonicky +421 908 345 320

Délka trvání

16 hod.

Cena

250,00 € bez DPH / osoba
300,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školení

Název školení Trvání školení Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otevřený termín
16 hours 250,00 € 300,00 €
12.09.2019 - 13.09.2019
16 hours 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
24 hours 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
48 hours 900,00 € 1 080,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
0 hours 250,00 € 300,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-