Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

WORKSHOP MARKETING- Zvládnutí marketingové kampaně a trénink dovedností

Cíl kurzu

Chcete dosahovat excelentní výsledky prostřednictvím vaší marketingové kampaně? Překonejte cíle Vašeho marketingového plánu díky praktickým zkušenostem z workshopu Marketing! Pomocí praktického workshopu přejdeme postupně všemi fázemi přípravy marketingové kampaně a její realizace. Naučíme Vás efektivně pracovat s marketingovými nástroji a cílit kampaň tak, aby zaujala co nejvíce potenciálních zákazníků.

Obsahová náplň kurzu

Stručné zadání:

1. Den: Příprava marketingové kampaně- rozdělení do týmů, výběr z 5 produktů nebo služeb (auto, mobilní telefon, hotel atd., Případně Váš vlastní produkt), analýza trhu a potenciálních zákazníků, marketingové strategie, příprava marketingového plánu na základě rozpočtu do následujícího setkání. 
2. Den: Realizace marketingové kampaně- praktické používání a práce s marketingovými nástroji (Google Adwords, sociální sítě, remarketing, média a public relations, atd.), Příprava návrhu propagačních materiálů do následujícího utkání. 
3. Den: Hodnocení marketingové kampaně- způsoby hodnocení efektivity marketingové kampaně, nápravná opatření během marketingové kampaně, vyhodnocení plnění stanovených ukazatelů a návrhy na zlepšení.

Obsah workshopu:

  • Vytvoření tří týmů a zadání úlohy- určení týmových rolí, výběr vhodného produktu nebo služby pro marketingovou kampaň pomocí analýzy z několika možností
  • Analýza produktu, trhu a zákazníka- hodnocení vlastností a přidané hodnoty produktu oproti konkurenci, způsoby a postupy analýzy trhu a potenciálních zákazníků, provedení analýzy do následujícího setkání
  • Příprava marketingového plánu- stanovení rozpočtu, vytvoření marketingového plánu a časového harmonogramu, určení hodnotících ukazatelů, využití marketingového mixu 4P v praxi,
  • Realizace marketingové kampaně- práce s marketingovými nástroji a způsoby jejich využití, podrobné seznámení s funkcemi marketingových nástrojů, příprava propagačních materiálů
  • Vyhodnocení - hodnocení plnění cílů a efektivnosti marketingové kampaně, možnosti pro zlepšení, pohled na logiku kampaně a komunikaci jako celek.
     

Harmonogram

Program Začátek Konec
Registrace 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Oběd 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončení 16:00 -
Otázka ke školení

Firemní školení

Tento kurz zabezpečujeme i jako vnitropodnikové školení. V případě zájmu o firemní školení nás informujte pomocí formuláře nebo telefonicky +421 908 345 320

Délka trvání

24 hod.

Cena

890,00 € bez DPH / osoba
1 068,00 € s DPH / osoba
Poradíme Vám?

Podobné školení

Název školení Trvání školení Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otevřený termín
16 hours 250,00 € 300,00 €
10.10.2019 - 11.10.2019
16 hours 250,00 € 300,00 €
07.11.2019 - 08.11.2019
16 hours 250,00 € 300,00 €
05.12.2019 - 06.12.2019
16 hours 350,00 € 420,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
18 hours 390,00 € 468,00 €
23.11.2019 - 24.11.2019
16 hours 250,00 € 300,00 €
-

Reference

  • Se společností CeMS jsme začali intenzivněji spolupracovat v minulém roce a velmi si ceníme vstřícnost a dostupnost při organizování školení. Díky odbornosti lektorů a jejich praktickým zkušenostem jsme si rozšířili poznatky zejména z oblasti kvality. Na základě pozitivního feedbacku od našich účastníků plánujeme spolupráci rozšířit i na jiné oblasti.
    - ILJIN SLOVAKIA, s.r.o., Iveta Botló (Vedoucí vzdělávání)