Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Manažerské dovednosti pro teamleadery

Cíl kurzu

Zvýšit vzdělanostní úroveň teamleaderů, podpořit jejich osobnostní, komunikační a manažerské kompetence. Zlepšit schopnost motivovat jednotlivce i tým a efektivně implementovat změny. Posílit prezentační dovednosti ve styku s nadřízenými, podřízenými, kolegy a externími klienty tak, aby v praxi dokázali přesvědčivě a kultivovaně vystupovat a reprezentovat firmu a její kulturu. Preventivně působit proti stresu a selhávání v zátěžových situacích v praxi teamleadera.

Obsahová náplň kurzu

Obsah kurzu:

  • Individuální potřeby a přednosti jednotlivců a motivace k pracovní výkonnosti a participaci při týmové práci
  • Zákonitosti vedení lidí, vlastní styl vedení lidí a vhodné vybírání efektivního stylu pro jednotlivce a tým
  • Využívání zákonitosti budování úspěšného a efektivního pracovního týmu, který je zárukou prosperity firmy v oblasti lidských zdrojů
  • Modifikace svého chování při řešení konfliktních situací s použitím asertivních technik
  • Krátkodobé i dlouhodobé naplánování prioritních úkolů, efektivní organizování práce, stanovení cílů, delegování, vedení krátké porady
  • Efektivnější zvládání stresu, zvyšování jistoty a sebedůvěry

Dodatečně nabízíme testování a hodnocení team leaderů (za příplatek):

  1. Hodnocení osobnosti -  Účelem testování je komplexně zhodnotit pracovníka po osobnostní stránce z pohledu jeho vlastností a schopností provádět efektivní určenou práci. Cílem hodnocení je určit, zda je pracovník vhodný k výkonu práce na aktuální pracovní pozici, posoudit jeho kontext vůči celé organizaci, určit jeho silné a slabé stránky a navrhnout doporučení pro další osobnostní rozvoj.
  2. Hodnocení odborné způsobilosti - Účelem testování je komplexně zhodnotit pracovníka po odborné stránce z pohledu jeho znalostí a dovedností provádět efektivní určenou práci. Cílem hodnocení je určit, zda je pracovník vhodný k výkonu práce na aktuální pracovní pozici, posoudit jeho kontext vůči celé organizaci, určit jeho silné a slabé stránky a navrhnout doporučení pro další rozvoj po odborné stránce.
     

Harmonogram

Program Začátek Konec
Registrace 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Oběd 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončení 16:00 -
Otázka ke školení

Firemní školení

Tento kurz zabezpečujeme i jako vnitropodnikové školení. V případě zájmu o firemní školení nás informujte pomocí formuláře nebo telefonicky +421 908 345 320

Délka trvání

16 hod.

Cena

250,00 € bez DPH / osoba
300,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školení

Název školení Trvání školení Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otevřený termín
16 hours 250,00 € 300,00 €
12.09.2019 - 13.09.2019
16 hours 250,00 € 300,00 €
28.10.2019 - 29.10.2019
16 hours 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
24 hours 890,00 € 1 068,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
48 hours 900,00 € 1 080,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
0 hours 250,00 € 300,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-