Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Visual management a motivace vizualizací

Cíl kurzu

Cílem je podpořit kreativitu spolupracovníků. Účastníci, se dozví moderní motivační techniky, v případových studiích a získají praktické zkušenosti. Rozšíří si znalosti v oblastech, kde je třeba daleko více než jen znát poučky z motivační teorie. Cílovou skupinou jsou manažeři na různých úrovních řízení, kde je třeba udržovat nebo zvyšovat vnitřní motivaci spolupracovníků. Absolvent bude znát motivační teorie, umět je uplatnit při zpracování výrobních plánů nebo i statistických údajů dosažených výsledků. Dokáže vypracovat nové - zlepšené organizační postupy, procesní mapy a tvořit vizualizační motivátory.

Obsahová náplň kurzu

 • Visual management - návaznost na teorie LEAN a Six Sigma, využití a benefity z visual managementu
 • Nástroje Visual managementu - piktogramy, grafy, diagramy, puzzle, komiksy firemní kultury 
 • 4 fáze k využívání plného potenciálu visual managementu:
 1. řízení spolupracovníků přes vizuální podněty a nařízení           
 2. analýza aktuálního stavu využívání VM ve vaší společnosti a příprava plánu, jak to posunout na   vyšší level?
 3. představuje využívání VM za účelem transparentnosti a zjednodušení procesů
 4. zpětná vazba a vyhodnocení VM v systému firemní kultury podniku
 • Motivační teorie - využívání visual managementu na dosahování lepších výsledků přes teorii volby, Maslow, Herzberg až po vizuální MBO (management by objectives)
 • Stanovování a dosahování cílů pomocí vizualizace - Ishikawa diagram, metody SMARTER a strom cílů jako nástroje na out of the box thinking
 • Organizace procesů s podporou vizualizace a procesní mapy na pracovišti - mind maping, organigramy, procesní mapy 
 • 4 pilíře efektivního využívání VM - tvorba, prezentování, komunikace a umístění nástrojů VM ke každodennímu využití
 • Praktické cvičení - exemplifikace problémových případů, testy, praktické cvičení, řešení modelových situací a případových studií

 

Harmonogram

Program Začátek Konec
Registrace 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Oběd 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončení 16:00 -
Otázka ke školení

Firemní školení

Tento kurz zabezpečujeme i jako vnitropodnikové školení. V případě zájmu o firemní školení nás informujte pomocí formuláře nebo telefonicky +421 908 345 320

Délka trvání

8 hod.

Cena

180,00 € bez DPH / osoba
216,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školení

Název školení Trvání školení Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otevřený termín
16 hours 250,00 € 300,00 €
12.09.2019 - 13.09.2019
16 hours 250,00 € 300,00 €
28.10.2019 - 29.10.2019
16 hours 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
24 hours 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
48 hours 900,00 € 1 080,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
0 hours 250,00 € 300,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-