Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Management dodavatelských řetězců v organizaci

Cíl kurzu

Poskytnout účastníkům kurzu potřebné znalosti o problematice managementu dodavatelských řetězců (SCM), který je založen na integraci činností společností tvořících dodavatelský řetězec a na koordinaci materiálových, informačních a finančních toků za účelem uspokojení požadavků z pohledu koncového zákazníka. Účastníci získají komplexní informace o hodnocení úrovně dodavatelského řetězce, budování partnerství s dodavateli, hodnocení výběru, způsobilosti dodavatelů a rizicích v dodavatelském řetězci, jako nejdůležitějších oblastí v rámci SCM.

Obsahová náplň kurzu

 • Vysvětlení klíčových pojmů - dodavatel, dodavatelský řetězec, management dodavatelských řetězců
 • Úrovně dodavatelského řetězce
 • Úrovně zralosti dodavatelského řetězce 
 • Proces výběru dodavatelů
 • Tradiční výběr dodavatelů a výběr dodavatele se zohledněním udržitelnosti
 • Model hodnocení výběru a schopností dodavatelů - hodnoceny procesy, posuzováno oblasti pro každý proces, hodnocení úrovní zralosti
 • Klíčové prvky hodnocení subdodavatelů - proces schvalování a přehledu o subdodavatelích, proces posuzování smlouvy, proces verifikace výroby, plánování výroby a první kontrola produktu, verifikace produktu a procesů, monitorování výkonnosti subdodavatelů, řízení změn, řízení výrobního procesu, nápravná opatření
 • Rizika v dodavatelském řetězci
 • Program partnerství s dodavateli a kroky k jeho implementaci
 • Motivace dodavatelů k neustálému zlepšování
   

Harmonogram

Program Začátek Konec
Registrace 7:45 8:00
Program 8:00 12:00
Oběd 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončení 16:00 -
Otázka ke školení

Firemní školení

Tento kurz zabezpečujeme i jako vnitropodnikové školení. V případě zájmu o firemní školení nás informujte pomocí formuláře nebo telefonicky +421 908 345 320

Délka trvání

8 hod.

Cena

220,00 € bez DPH / osoba
264,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školení

Název školení Trvání školení Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otevřený termín
16 hours 250,00 € 300,00 €
12.09.2019 - 13.09.2019
16 hours 250,00 € 300,00 €
28.10.2019 - 29.10.2019
16 hours 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
24 hours 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
48 hours 900,00 € 1 080,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
0 hours 250,00 € 300,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-