Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Management životního cyklu systémů

Cíl kurzu

Uplatnění zásad, principů, procesů a činností v rámci managementu životního cyklu systémů je klíčovým faktorem z hlediska vytvoření efektivního systému plánování programů a projektů v oblasti působnosti organizace. Zároveň je stejně důležitá na zákazníka orientovaná implementace projektů v etapách vývoje, výroby, zajištění provozu a vyřazení systémů a techniky. Klíčovým faktorem rozvoje schopností organizace je i spolupráce se zainteresovanými stranami i domácími a zahraničními partnery. Účastníci kurzu získají komplexní znalosti o dané problematice, které jim pomohou lépe se připravit a reagovat na výzvy spojené s rozvojem svých schopností a zajištěním náročných požadavků zainteresovaných stran kladenými na produkt a systém.

Obsahová náplň kurzu

 • Definice a hlavní cíle managementu životního cyklu systému (MŽCS)
 • Uplatňování principů MŽCS v organizaci a fáze životního cyklu systému 
 • Význam znalostí MŽCS z pohledu zákazníků, konstruktérů a manažerů
 • Procesy životního cyklu systému v souladu s mezinárodní normou ISO / IEC / IEEE 15288: 2015
 • Smluvní procesy
 • Organizační procesy umožňující projekt 
 • Procesy technického managementu a technické procesy 
 • Vybraná problematika nákladů na životní cyklus (LCC) systémů 
 • Struktura nákladových položek v rámci LCC
 • Metody a modely pro odhadování a výpočet nákladů na životní cyklus
 • Vybrané softwarové nástroje na výpočet a odhad ceny životního cyklu
 • Klíčové předpoklady a podmínky pro úspěšnou aplikaci přístupu založeného na MŽCS do procesů plánování, řízení, přípravy a provádění programů a projektů v organizaci
 • Přínos z provádění procesů a činností MŽCS pro organizaci

Harmonogram

Program Začátek Konec
Registrace 7:45 8:00
Program 8:00 12:00
Oběd 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončení 16:00 -
Otázka ke školení

Firemní školení

Tento kurz zabezpečujeme i jako vnitropodnikové školení. V případě zájmu o firemní školení nás informujte pomocí formuláře nebo telefonicky +421 908 345 320

Délka trvání

8 hod.

Cena

220,00 € bez DPH / osoba
264,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školení

Název školení Trvání školení Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otevřený termín
16 hours 250,00 € 300,00 €
12.09.2019 - 13.09.2019
16 hours 250,00 € 300,00 €
28.10.2019 - 29.10.2019
16 hours 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
24 hours 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
48 hours 900,00 € 1 080,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
0 hours 250,00 € 300,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-