Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Conflict Management - řešení konfliktních situací

Cíl kurzu

Účastníci získají znalosti o zákonitostech a příčinách konfliktů na pracovišti, naučí se strategie a techniky prevence a zvládání konfliktů a budou je umět prakticky použít. Dostanou návod jak rozvinout své osobnostní předpoklady při řešení problémů a naučí se racionálně modifikovat své chování při řešení konfliktních situací.

Obsahová náplň kurzu

 • Co je to konflikt a jaké jsou jeho příčiny na pracovišti, užitečnost konfliktu
 • Typy konfliktů: interpersonální (mezi osobami, týmy), Intrapersonální
 • Účinky vnitřních a vnitřek skupinových konfliktů na vztahy s kolegy
 • Zdroje konfliktů - objektivní a subjektivní příčiny, etapy vývoje konfliktu, důsledky neřešených konfliktů, emocionální prvky konfliktů, jak rozvíjet své schopnosti řešení problémů, identifikace potenciálních konfliktů a preventivní opatření
 • Průvodní jevy - narušena komunikace, záporné emoce a narušení stability
 • Identifikace a analýza problému, hledání alternativ, řešení a nové vnímání
 • Jak přeměnit konflikt na situaci pragmatického řešení problému
 • Věcné pravidla řešení problémů a rozhovor zaměřený na řešení konfliktu
 • Způsoby zacházení s konfliktem - integrace, dominování, kompromis, vyhovění a vyhnutí, ve které situaci je využít, jaké jsou jejich přednosti a rezervy, autodiagnostika
 • Transakční analýza - způsob předcházení konfliktu komunikací dospělý - dospělý
 • Hledání společného, Já poselství, pojmenování cíle, řešení a dohoda
 • Zvládání hněvu, agresivity, nátlaku a manipulace v konfliktu
 • Zvládání různých typů problémových situací a konfliktů dle požadavků a pracovních situací posluchačů, modelování a procvičení problémových situací, analýza

Harmonogram

Program Začátek Konec
Registrace 7:45 8:00
Program 8:00 12:00
Oběd 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončení 16:00 -
Otázka ke školení

Firemní školení

Tento kurz zabezpečujeme i jako vnitropodnikové školení. V případě zájmu o firemní školení nás informujte pomocí formuláře nebo telefonicky +421 908 345 320

Délka trvání

16 hod.

Cena

250,00 € bez DPH / osoba
300,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školení

Název školení Trvání školení Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otevřený termín
16 hours 250,00 € 300,00 €
12.09.2019 - 13.09.2019
16 hours 250,00 € 300,00 €
28.10.2019 - 29.10.2019
16 hours 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
24 hours 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
8 hours 220,00 € 264,00 €
-
48 hours 900,00 € 1 080,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
16 hours 250,00 € 300,00 €
-
0 hours 250,00 € 300,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-
8 hours 180,00 € 216,00 €
-