Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Revízia normy IATF 16949:2016

Stratégia prechodu z ISO/TS 16949:2009 na IATF16949:2016

 

14. októbra 2017 zverejnila IATF aktualizované informácie týkajúce sa stratégie prechodu z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016 ako nový štandard manažérstva kvality v automobilovom priemysle.

Publikácia TRANSITION STRATEGY ISO/TS 16949 to IATF 16949:2016 revision 4 upravuje podmienky pre prechod z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016 a je záväzná pre všetky zainteresované strany. 

IATF 16949:2016 s požiadavkami ISO 9001:2015 – je norma systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel, spolu so špecifickými požiadavkami zákazníka.
 

Norma IATF 16949:2016 stanovuje základné požiadavky na systém manažérstva kvality pre organizácie zabezpečujúce sériovú výrobu a výrobu náhradných dielov pre automobilový priemysel.

Cieľom tejto normy systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel je vytvorenie systému manažérstva kvality, ktorý umožňuje:

 • neustále zlepšovanie,
 • zdôrazňuje prevenciu vád,
 • znižovanie variability a strát v dodávateľskom reťazci,
 • zahŕňa špecifické požiadavky a nástroje využívané v automobilovom priemysle,
 • objasňuje novú štruktúru, terminológie a koncepcie.

 

Túto normu nie je možné považovať za samostatnú normu systému manažérstva kvality, ale je potrebné ju chápať ako dodatok k ISO 9001:2015 a spolu s touto normou ju používať.

 

Zmenou oproti aktuálnej verzii je, že v dokumente IATF16949:2016 nie sú uvedené základné požiadavky ISO 9001:2015, tak ako je to v aktuálnej verzii.
Norma posilňuje dôležitosť systematického riadenia neštandardných situácií a zdôrazňuje  použitie nástrojov manažérstva (napr. FMEA a riadiace plány). 

Okrem výraznejších zmien, ktoré so sebou priniesla samotná ISO 9001:2015, sa v norme IATF 16949 objavujú aj ďalšie doplňujúce zmeny. Sú to napríklad nasledovné zmeny:  

 • Bezpečnosť produktu 
 • Spoločenská zodpovednosť 
 • Preventívne opatrenie 
 • Kompetentnosť  interných audítorov 
 • Príručka kvality  
 • Produkty so zabudovaným softvérom 
 • Proces výberu dodávateľov a rozvoj ich systému manažérstva kvality 
 • Dočasná zmena spôsobov riadenia procesu
 • Likvidácia nezhodného produktu
 • Interný audit 
 • Systém manažérstva záruk 

Bližšie informácie o jednotlivých zmenách sa dočítate na našom blogu TU.

Keďže prechodový audit na novú verziu musí byť ukončený pred 14. septembrom 2018, organizácie majú krátky čas na nastavenie a overenie systému voči požiadavkám IATF 16949.

Preto je nevyhnutné, aby sa certifikované organizácie podľa ISO/TS 16949:2009 začali procesom prechodu zaoberať čo najskôr.


Aby mal celý prechod  plynulý priebeh, odporúčame nasledovné kroky:

 • Vyberte si dodávateľa vzdelávacích služieb, ktorý je odborne spôsobilý. Jeho pohľad a odbornosť pomôžu vašej organizácii k úspešnému a hladkému prechodu.
 • Vzdelávajte sa - preškoľte vašich pracovníkov, tím interných audítorov a všetkých ostatných, ktorí sú zodpovední za vývoj, implementáciu a udržovanie systémov manažérstva.
 • Pracujte so štandardom ISO 9001:2015 a zanalyzujte stav plnenia požiadaviek tejto normy vašim aktuálnym systémom manažérstva. Od  začiatku zapájajte do všetkých činností všetkých zainteresovaných pracovníkov vrátane vrcholového manažmentu. 
 • V prípade zistených rozdielov pripravte spoločne plán na ich odstránenie.
 • Pracujte so štandardom IATF 16949:2016 a zanalyzujte stav plnenia požiadaviek vašim aktuálnym systémom manažérstva.  
 • Doplňte svoj pripravený plán o prípadné rozdiely zistené analýzou doplňujúcich požiadaviek. Zdieľajte tento plán so všetkými pracovníkmi, ktorý systém manažérstva kvality ovplyvňujú. Všetky naplánované úlohy implementujte. 
 • Overte si prostredníctvom interných auditov podľa IATF16949, či boli všetky akcie vhodne implementované a ich efektívnosť a zároveň preskúmajte systém manažérstva v súlade s týmito požiadavkami. 


Poznámka:

Prechod na novú normu IATF 16949:2016 zabezpečujú konzultačné spoločnosti, s ktorými spolupracujeme.
 
V prípade bližších otázok nás kontaktujte na telefónnych číslach:

0911 280 995 , 0903 515 662 alebo e-mailom na cems@cems.sk.
 

Bližšie informácie o systéme manažérstva kvality podľa IATF 16949 získate TU.