Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Personalistika

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 250,00 € 300,00 €
03.10.2019 - 04.10.2019
8 hodín 180,00 € 216,00 €
16.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
22.10.2019 - 23.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
22.08.2019 - 23.08.2019 + 1
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-