Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

LEADERSHIP IV- Prechod z dobrého ku skvelému

Ciele kurzu

V Leadershipe IV sa budeme venovať postaveniu lídra v kontexte k budovaniu spoločnosti. Spoločnosť dokáže narásť do veľkosti ľudí, ktorí v nej pracujú. Z toho dôvodu je dôležité, aby kľúčoví ľudia v spoločnosti mali rozvinuté strategické uvažovanie na vysokej úrovni, videli súvislosti a dokázali sa včas a správne rozhodovať.

Obsahová náplň kurzu

  • Poznanie organizácie- jej kultúry, cieľov, záujmov a stratégie. Modely organizácií a ich využitie pri opatreniach pre zlepšenie
  • Zásady pre dlhodobú prosperitu spoločnosti a zlom k výraznému rastu
  • Od vízie k stratégii- formulácia vízie a jej dôležitosť, pretavenie vízie do hodnôt a stratégie spoločnosti
  • Využitie nástrojov strategického plánovania a riadenia- PDCA cyklus, balanced scorecard, Porterov model, SWOT analýza a ďalšie
  • Aplikácie stratégie na jednotlivé úrovne spoločnosti a pracoviská
  • Eliminácia rizík a príprava možných alternatív- definovanie rizík s najvyššou pravdepodobnosťou výskytu, včasné odhalenie rizika, príprava preventívnych opatrení pre zmiernenie negatívnych vplyvov na spoločnosť
  • Plánovanie v rýchlo sa meniacich podmienkach
  • Objavenie lídrov v spoločnosti, práca s nimi a zvyšovanie ich úrovne
  • Príklady spoločností, ktorým sa podarilo spraviť zlom a analýza krokov vďaka, ktorým výrazne narástli
  • Tréning prípravy na motivačnú prezentáciu projektu a zmeny, analýza systému organizácie, príprava krokov pre bod zlomu v spoločnosti

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Otvorené školenia

Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os.
12.12.2019 - 13.12.2019 2 dni Hotel Empire****, J. Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava
290,00 €
/ osoba
348,00 €
/ osoba
Prihlásiť

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

290,00 € bez DPH / osoba
348,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 290,00 € 348,00 €
19.09.2019 - 20.09.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
17.10.2019 - 18.10.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
14.11.2019 - 15.11.2019
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
18 hodín 390,00 € 468,00 €
09.11.2019 - 10.11.2019