Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I- Úspešná komunikácia, riešenie konfliktov, asertivita a emocionálna inteligencia

Ciele kurzu

V tomto kurze si podrobne rozoberieme našu dennú komunikáciu, povieme si niečo o šumoch, ktoré spôsobujú to, že sme sa neporozumeli. Povieme si o komunikačných “ušiach” a o tom, ako kvalitne komunikovať naše potreby a presvedčenia. Rozoberieme si tému konflikt a budeme odkrývať jeho podstatu tak, aby sme mu mohli v čo najväčšej miere predchádzať. Rozoberieme si pojem asertivita a jej implementovanie do každodenného pracovného života. Poslednou témou bude emočná inteligencia ako dôležitý faktor nášho úspechu v 21.storočí a rovnako si povieme, ako môžeme túto emocionálnu inteligenciu trénovať v dennom živote.

Obsahová náplň kurzu

  • Verbálna a neverbálna komunikácia- význam a zámer slov, spôsob vyjadrovania pri rozličných situáciách, čítanie a používanie neverbálnej komunikácie
  • Riešenie komunikačných situácií- ako komunikovať v rozličných situáciách z pozície podriadeného alebo nadriadeného pracovníka, práca s faktami a domnienkami
  • Aktívne počúvanie- sústredenie sa na komunikáciu a pochopenie druhej strany, čítanie neverbálneho prejavu, zameranie sa na príčiny
  • Riešenie konfliktov- typy a zdroje konfliktov, etapy vývoja konfliktu, dôsledky neriešených konfliktov, emocionálne prvky konfliktov, ako rozvíjať svoje schopnosti riešenia problémov, identifikácia potenciálnych konfliktov a preventívne opatrenia
  • Asertivita- využitie asertivity pri riešení problémov, tlmenie hnevu, technikyotvorených dverí a selektívneho ignorovania, kritika v asertivite
  • Emocionálna inteligencia- sebauvedomenie, sebaovládanie, sebamotivácia, empatia a sociálne zručnosti, kontexty emocionálnej inteligencie a príklady

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Otvorené školenia

Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os.
26.09.2019 - 27.09.2019 2 dni Hotel Empire****, J. Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava
250,00 €
/ osoba
300,00 €
/ osoba
Prihlásiť

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

250,00 € bez DPH / osoba
300,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 250,00 € 300,00 €
24.10.2019 - 25.10.2019
8 hodín 180,00 € 216,00 €
16.08.2019 + 1
16 hodín 250,00 € 300,00 €
17.10.2019 - 18.10.2019
11 hodín 240,00 € 288,00 €
26.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-