Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

MANAGEMENT I- Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a manažment zmeny

Ciele kurzu

V tréningu prejdeme základy manažérskej práce, vysvetlíme si jednotlivé pojmy, naučíme sa techniky, ktoré nám pomôžu zjednodušiť si prácu a zvýšiť svoj výkon. Preberieme si základy manažmentu a manažérskeho rozhodovania. Systematicky sa naučíme delegovať a plánovať zmeny tak , aby boli prijaté s čo najmenším odporom.

Obsahová náplň kurzu

  • Manažérske štýly vedenia a možnosti ich využitia
  • Podstata manažérskeho cyklu- plánovanie cieľov metódou SMART a aktivít k dosiahnutiu stanovených cieľov, zadanie úlohy, kontrola a poskytnutie konštruktívnej spätnej väzby
  • Orientácia na ciele a aktivity- určenie úloh a aktivít potrebných pre dosiahnutie cieľov, pravidelné vyhodnotenie a nápravné opatrenia
  • Kontrola ako nástroj zlepšovania a rozvoja spolupracovníkov
  • Budovanie efektívneho systému- tvorba efektívneho systému v princípe s manažérskym cyklom
  • Motivácia spolupracovníkov- motivačné faktory, nastavenie pravidiel odmeňovania, vedenie motivačného rozhovoru
  • Delegovanie- typy zadávania úloh a ich zrozumiteľné zadanie, rozdelenie kompetencií, právomocí a zodpovednosti
  • Manažérske rozhodovanie- prípadové štúdie a tréning
  • Manažment zmeny- identifikácia a využitie možností, určenie a eliminácia negatívnych vplyvov spôsobených zmenami, vedenie spolupracovníkov k zmenám

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Otvorené školenia

Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os.
12.09.2019 - 13.09.2019 2 dni Hotel Empire****, J. Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava
250,00 €
/ osoba
300,00 €
/ osoba
Prihlásiť

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

250,00 € bez DPH / osoba
300,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.10.2019 - 29.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
24 hodín 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
48 hodín 900,00 € 1 080,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
0 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-