Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

MANAGEMENT II- Time management, stress management, efektívne vedenie porád

Ciele kurzu

Tréning je zameraný hlavne na perfektné zvládnutie vlastného času pomocou techník plánovania, vysvetlíme si pojem prokrastinácia, ako s ňou bojovať a čo nám pomôže dostať sa do stavu „flow“. V stress managemente si povieme bližšie o konfliktoch, ich príčinách , ako im vieme predchádzať a ako ich dokážeme čo najefektívnejšie riešiť. Poslednou časťou tréningu bude plánovanie porád, obsah porady, techniky na zefektívnenie pracovných porád a systém follow up – tak, aby porady boli užitočné.

Obsahová náplň kurzu

  • Prostriedky na plánovanie času, identifikácia úrovne plánovania času
  • Využívanie času- zlodeji času, denný záznam, úlohy prepojené na ciele,
  • Techniky časového manažmentu- matica časového manažmentu, krivka výkonnosti, časové limity, paretov princíp, zostavovanie časových plánov
  • Multitasking- ako efektívne zvládať prácu na viacerých úlohách súčasne
  • Stres a jeho príčiny- fyziologické a psychické príznaky stresu, priebeh stresu, záťažové faktory
  • Zvládanie stresu- sebadôvera ako základ pre zvládanie stresu, prevencia pred negatívnymi následkami stresu a vyhorením
  • Praktické cvičenia pre zvládanie stresu- komunikácia pod tlakom, uvoľňujúce a relaxačné cvičenia, uvedomovanie si stresovej záťaže a práca so stresom
  • Príprava porady z hľadiska harmonogramu, výberu účastníkov a technického zabezpečenia
  • Efektívne vedenie porád- prvky porady, typy porád, dodržiavanie časového harmonogramu, zvládanie problémových situácií, práca s otázkami a rozdielnymi názormi účastníkov porady, prijatie rozhodnutí, určenie úloh a termínov

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Otvorené školenia

Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os.
28.10.2019 - 29.10.2019 2 dni Hotel Empire****, J. Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava
250,00 €
/ osoba
300,00 €
/ osoba
Prihlásiť

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

250,00 € bez DPH / osoba
300,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 250,00 € 300,00 €
12.09.2019 - 13.09.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
24 hodín 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
48 hodín 900,00 € 1 080,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
0 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-