Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Riadenie podľa cieľov (MBO) a riadenie projektov

Ciele kurzu

Program vychádza zo stratégie MBO (Management by Objectives)- definovanie cieľov, priorít a tvorba akčného plánu. Učí ako organizovať činnosti v čase, odhadovať potrebný čas na realizáciu, vidieť časové pasce a rozpoznať časové rezervy. Osobitná časť je venovaná zlodejom času a ich eliminácii. V rámci programu prejdeme celým postupom realizácie projektu a budeme hľadať úzke miesta, ktoré môžu ohroziť termín alebo úspešnosť realizácie projektu.

Obsahová náplň kurzu

  • Okruhy riadenia projektov- strategické riadenie, definovanie priorít, určenie cieľov a akčné plánovanie
  • Spracovanie SWOT analýzy- je východiskom pri určovaní stratégie, definovanie strategických alternatív na základe výsledkov SWOT analýzy
  • Vypracovanie akčných plánov- predstavuje východisko pre vedenie ľudí pri dosahovaní cieľov, súčasťou sú aj čiastkové ciele skupín a jednotlivcov
  • Nástroje projektového riadenia a ich použitie- plánovanie, časové ohraničenie, určenie zdrojov, výber, vedenie a motivácia ľudí, postupové diagramy, kontrolné body a kontrolné mechanizmy, zmeny a ukončenie.
  • Kontrola plnenia cieľov a nápravné opatrenia- definovanie a sledovanie kontrolných bodov a ukazovateľov, včasné detekovanie odchýlok a vykonanie nápravných opatrení výrazne zvyšuje úspešnosť projektu.

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

8 hod.

Cena

220,00 € bez DPH / osoba
264,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
74 hodín 740,00 € 888,00 €
18.09.2019 - 20.09.2019, 23.09.2019 - 25.09.2019 + 1
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 290,00 € 348,00 €
21.11.2019 - 22.11.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
12.09.2019 - 13.09.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.10.2019 - 29.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
24 hodín 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
48 hodín 900,00 € 1 080,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
0 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-

Referencie

  • So spoločnosťou CeMS sme začali spolupracovať na základe odporúčaní. Školenia prebiehali v príjemnej atmosfére a oživili komunikáciu v celej našej spoločnosti. Určite odporúčame. Celková spokojnosť s realizáciou zákazky bola výborná.
    - Ekoform spol. s r.o., Ing. Katarína Mihálková (Prípravár stavieb)