Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT- Praktická príprava na efektívne zvládnutie projektu

Ciele kurzu

Chcete zvládnuť efektívne všetky zadané projekty? Dosiahnite ciele Vášho projektu v termíne a bez zbytočných problémov vďaka praktickým skúsenostiam z workshopu Projektový manažment! Pomocou praktického workshopu prejdeme postupne všetkými fázami projektu od organizácie, plánovania, kontroly projektu cez risk management, riadenie kvality, kontrolu zmeny až po riadenie procesov a vyhodnotenie projektu. Naučíme Vás rozmýšľať nad projektom v súvislostiach a predchádzať krízovým situáciám projektu.

Obsahová náplň kurzu

Stručné zadanie:

 1. Prípravná fáza projektu- výber spomedzi viacerých typov projektu (príprava výrobku,start up aplikácie, zefektívnenie pracoviska atď.), zadanie cieľov a následné plánovanie projektu.
 2. Realizácia projektu- výkon zadaných a naplánovaných činností, kontrola priebehu projektu.
 3. Riešenie krízových situácií a práca pod tlakom- každý projekt obsahuje viacero skrytých krízových situácií, výkon riadenia zmeny projektu pod časovým tlakom.
 4. Hodnotenie úspešnosti projektu- porovnanie dosiahnutých výsledkov a ukazovateľov projektu (splnenie termínu, úloh, riešenie situácií, ekonomika projektu).Vyhodnotenie projektov a použitých riešení.

Obsah workshopu:

 • Vytvorenie troch tímov a zadanie úlohy- určenie tímových rolí, výber vhodného projektu pomocou analýzy spomedzi viacerých možností
 • Analýza projektu a plánovanie- definovanie činností v rámci projektu, plánovanie ich postupnosti a vytvorenie harmonogramu, definovanie úzkych miest projektu, príprava opatrení na elimináciu a zvládnutie rizík (prípravná fáza je spracovaná pomocou softvéru na plánovanie projektov)
 • Projektová organizácia- organizačná štruktúra, role, projektová tabuľa, tímový manažment, projektová podpora, použitie techniky pre riadenie projektov
 • Realizácia a projektová kontrola- zahájenie projektových prác, posudzovanie kontrolných bodov projektu a tolerancie, reporting projektu
 • Riešenie krízových situácií- odhalenie a posúdenie krízovej situácie projektu, návrh nápravných opatrení vzhľadom k splneniu cieľov projektu, riadenie zmeny
 • Vyhodnotenie projektu- hodnotenie plnenia cieľov projektu a ukazovateľov, celkovej prípravy projektu, riešenia situácií a ich hodnotenie následkov.

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

24 hod.

Cena

890,00 € bez DPH / osoba
1 068,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
74 hodín 740,00 € 888,00 €
18.09.2019 - 20.09.2019, 23.09.2019 - 25.09.2019 + 1
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 290,00 € 348,00 €
21.11.2019 - 22.11.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
12.09.2019 - 13.09.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.10.2019 - 29.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
48 hodín 900,00 € 1 080,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
0 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-

Referencie

 • So spoločnosťou CeMS sme začali spolupracovať na základe odporúčaní. Školenia prebiehali v príjemnej atmosfére a oživili komunikáciu v celej našej spoločnosti. Určite odporúčame. Celková spokojnosť s realizáciou zákazky bola výborná.
  - Ekoform spol. s r.o., Ing. Katarína Mihálková (Prípravár stavieb)