Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT- Praktická príprava na efektívne zvládnutie projektu

Ciele kurzu

Chcete zvládnuť efektívne všetky zadané projekty? Dosiahnite ciele Vášho projektu v termíne a bez zbytočných problémov vďaka praktickým skúsenostiam z workshopu Projektový manažment! Pomocou praktického workshopu prejdeme postupne všetkými fázami projektu od organizácie, plánovania, kontroly projektu cez risk management, riadenie kvality, kontrolu zmeny až po riadenie procesov a vyhodnotenie projektu. Naučíme Vás rozmýšľať nad projektom v súvislostiach a predchádzať krízovým situáciám projektu.

Obsahová náplň kurzu

Stručné zadanie:
1. Prípravná fáza projektu- výber spomedzi viacerých typov projektu (príprava výrobku,
start up aplikácie, zefektívnenie pracoviska atď.), zadanie cieľov a následné
plánovanie projektu.
2. Realizácia projektu- výkon zadaných a naplánovaných činností, kontrola priebehu
projektu.
3. Riešenie krízových situácií a práca pod tlakom- každý projekt obsahuje viacero
skrytých krízových situácií, výkon riadenia zmeny projektu pod časovým tlakom.
4. Hodnotenie úspešnosti projektu- porovnanie dosiahnutých výsledkov a ukazovateľov
projektu (splnenie termínu, úloh, riešenie situácií, ekonomika projektu).
Vyhodnotenie projektov a použitých riešení.

Obsah workshopu:

  • Vytvorenie troch tímov a zadanie úlohy- určenie tímových rolí, výber vhodného projektu pomocou analýzy spomedzi viacerých možností
  • Analýza projektu a plánovanie- definovanie činností v rámci projektu, plánovanie ich postupnosti a vytvorenie harmonogramu, definovanie úzkych miest projektu, príprava opatrení na elimináciu a zvládnutie rizík (prípravná fáza je spracovaná pomocou softvéru na plánovanie projektov)
  • Projektová organizácia- organizačná štruktúra, role, projektová tabuľa, tímový manažment, projektová podpora, použitie techniky pre riadenie projektov
  • Realizácia a projektová kontrola- zahájenie projektových prác, posudzovanie kontrolných bodov projektu a tolerancie, reporting projektu
  • Riešenie krízových situácií- odhalenie a posúdenie krízovej situácie projektu, návrh nápravných opatrení vzhľadom k splneniu cieľov projektu, riadenie zmeny
  • Vyhodnotenie projektu- hodnotenie plnenia cieľov projektu a ukazovateľov, celkovej prípravy projektu, riešenia situácií a ich hodnotenie následkov.

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

24 hod.

Cena

890,00 € bez DPH / osoba
1 068,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
74 hodín 740,00 € 888,00 €
19.06.2019 - 21.06.2019, 24.06.2019 - 26.06.2019 + 2
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 290,00 € 348,00 €
20.06.2019 - 21.06.2019 + 1
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
12.09.2019 - 13.09.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.10.2019 - 29.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
48 hodín 900,00 € 1 080,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
0 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-

Odporúčané kurzy - jún 2019

Pripravili sme si pre Vás výber najzaujímavejších kurzov na mesiac jún. V týchto mesiacoch odporúčame interných audítorov, FMEA, Mapovanie procesov a riadenie rizík, Príprava a plánovanie projektov.

Zobraziť viac

ROZHOVOR: Aká je úloha lektora v korporáciách?

V rozhovore s lektorom a koučom Martinom Zibrínom sme sa pozreli na to, čo je úlohou lektora v korporáciách, ako otvoriť potenciál zamestnancom, ktorí chcú na sebe naozaj pracovať a povieme si aj pár typov na základe skúseností z veľkých korporácií.

Zobraziť viac

Zlepšenie fungovania tímu

Nesplnenie termínov, nedodržanie sľubov a neodovzdanie projektov je len zlomok problémov, ktoré vznikajú, keď tímy nefungujú dobre. Dokonca aj vtedy, keď úsilie tímu vedie k zdanlivo dobrým výsledkom, často dochádza k množstvu nevyužitých príležitostí kvôli rôznym problémom.

Zobraziť viac

Ako ovplyvniť obchodné výsledky Vašej spoločnosti

Obchodné výsledky a získavanie nových zákazníkov je jeden z najčastejšie riešených bodov na poradách takmer každej spoločnosti nastavenej na rast. Reálne dosahovanie výsledkov je však už menej obľúbená téma. Hlavne z pohľadu realizácie. Možností a spôsobov je viacero. Výhovoriek ako sa to nedá ešte viac. Otvorte svoju myseľ a poďme sa spolu pozrieť na možnosti, ktoré pozitívne ovplyvňujú obchodné výsledky.

Zobraziť viac

8 základných bodov ako zlepšiť aktívne počúvanie

Ľudia sú schopní zapamätať si od 25% do 50% toho, čo počujú (zdroj: Keld Jensen The Trust Factor: Negotiating in SMARTnership). To znamená že minimálne polovica toho, čo poviete svojím zamestnancom, nadriadenému alebo partnerovi sa vytratí do neznáma. Čo ak to bola presne tá dôležitá časť? Správnym aktívnym počúvaním dokáže človek zachrániť nejedno priateľstvo, manželstvo alebo...

Zobraziť viac

Aký štýl vedenia tímu je ten správny?

Každý manažér z času na čas kladie niekoľko otázok, na ktoré nepozná odpoveď a ktoré sú kľúčové k pokroku organizácie: Ako zefektívniť prácu svojho tímu? Ako zvládnuť zložité situácie a prispôsobiť im svoj štýl vedenia? Ako vytvoriť pokojnú atmosféru v tíme?

Zobraziť viac

Referencie

  • So spoločnosťou CeMS sme začali spolupracovať na základe odporúčaní. Školenia prebiehali v príjemnej atmosfére a oživili komunikáciu v celej našej spoločnosti. Určite odporúčame. Celková spokojnosť s realizáciou zákazky bola výborná.
    - Ekoform spol. s r.o., Ing. Katarína Mihálková (Prípravár stavieb)