Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

PERSONALISTIKA I- Nábor, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov

Ciele kurzu

Účelom kurzu je podrobne prebrať problematiku náboru zamestnancov. Povieme si bližšie na čo sa máme zamerať pri výbere zamestnancov a ako si pripravíme kvalitný pohovor. V druhej časti budeme riešiť zapracovanie pracovníkov a motiváciu, motivačné faktory, ako komunikovať požiadavky a očakávania v zmysle pracovného výkonu. Prejdeme si aj tému vzdelávanie zamestnancov a ich potrebnú odbornú prípravu na výkon práce.

Obsahová náplň kurzu

 • Typy rozhovorov v personálnej práci a ich charakteristiky- prijímací, pred ukončením skúšobnej doby, korekčný v prípade neuspokojivých výsledkov, rozviazanie pracovného pomeru
 • Príprava a postup vedenia rozhovorov
 • Tréning vedenia rozhovorov- pozorovanie prejavov správania sa, techniky kladenia otázok a reakcie, vnímanie uchádzača a aktívne počúvanie, vyhodnotenie rozhovorov
 • Ako vybrať správneho zamestnanca- definovanie požiadaviek, typológia osobností a možnosti využitia vlastností uchádzačov pre danú pozíciu, rozhodovanie
 • Práca s novým zamestnancom- metódy ako čo najefektívnejšie zapracovať zamestnanca na danú pozíciu, pomôcky, ktorými je možné urýchliť proces zapracovania, vytvorenie vhodného pracovného prostredia
 • Motivácia nových zamestnancov a nastavenie pravidiel- faktory spokojnosti, motivačné nástroje, komunikácia úloh a systému odmeňovania
 • Nastavenie firemného vzdelávania- príprava vzdelávacieho procesu
 • Efektivita vzdelávania- stanovenie rozvojových a vzdelávacích potrieb, výber vhodných vzdelávacích metód, pravidelné vyhodnocovanie výsledkov

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Otvorené školenia

Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os.
03.10.2019 - 04.10.2019 2 dni Hotel Empire****, J. Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava
250,00 €
/ osoba
300,00 €
/ osoba
Prihlásiť

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

250,00 € bez DPH / osoba
300,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 250,00 € 300,00 €
22.08.2019 - 23.08.2019 + 1
16 hodín 250,00 € 300,00 €
22.10.2019 - 23.10.2019
8 hodín 180,00 € 216,00 €
16.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-

Referencie

 • So spoločnosťou CEMS sme začali intenzívnejšie spolupracovať v minulom roku a veľmi si ceníme ústretovosť a dostupnosť pri organizovaní školení. Vďaka odbornosti lektorov a ich praktickým skúsenostiam sme si rozšírili poznatky najmä z oblasti kvality. Na základe pozitívneho feedbacku od našich účastníkov plánujeme spoluprácu rozšíriť aj na iné oblasti.
  - ILJIN SLOVAKIA, s.r.o., Iveta Botló (Vedúci vzdelávania)