Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

OBCHODNÝ WORKSHOP- Praktická príprava na efektívne obchodovanie

Ciele kurzu

Chcete predávať viac a za vyššie ceny? Zaujímalo by Vás ako efektívne zvládnuť celý proces predaja od vstupných analýz, definovania zákazníkov, prípravy produktu na predaj, cez oslovenie zákazníka, komunikáciu so zákazníkom, vyjednávanie podmienok až po samotný predaj a starostlivosť o zákazníka? Pomocou praktického workshopu pripravíme komplexnú stratégiu predaja produktu. Predvedieme Vám ako používať metódy predaja v praxi a zároveň budeme merať dosiahnuté výsledky predaja. Cieľom workshopu bude, aby ste sa po jeho absolvovaní pozerali na predaj úplne iným pohľadom a aby ste dokázali aplikovať nadobudnuté znalosti a skúsenosti v praxi.

Obsahová náplň kurzu

Stručné zadanie:
V úvode Vás náhodne rozdelíme do troch skupín po 3-6 členoch. Potom nasleduje výber spomedzi 5-tich produktov ako sú napríklad (pero, usb kľúč, tužkové baterky atď.). Pripravíte kompletnú stratégiu predaja a následne budete realizovať predaj produktov v lokalite kurzu v okruhu do 3 kilometrov. Na záver vyhodnotíme úspešnosť predaja a plnenia viacerých kritérií zadania workshopu.

Obsah workshopu:

  • Vytvorenie troch tímov a zadanie úlohy- určenie tímových rolí, výber vhodného produktu na predaj pomocou analýzy produktov spomedzi viacerých možností
  • Analýza zákazníka a trhu- rozdelenie zákazníkov ABC metódou, spôsoby určenia zákazníckych potrieb, výpočet veľkosti trhu, zhodnotenie obchodného potenciálu
  • Zisťovanie potrieb a komunikácia úžitkov- kladenie otázok a určenie potrieb zákazníka, komunikácia úžitku pre zákazníka, prekonávanie námietok
  • Príprava stratégie predaja- definovanie vhodného spôsobu oslovenia zákazníkov a predaja, stanovenie ceny produktu, obchodného plánu a definovanie cieľov, určenie spôsobu merania dosiahnutých výsledkov
  • Akvizícia nových klientov- oslovenie zákazníkov priamo na mieste, komunikácia so zákazníkom a predstavenie produktu, zistenie nákupných motívov zákazníka
  • Úspešné uzatvorenie obchodu- identifikácia nákupných signálov, vyvolanie záujmu o produkt, práca s motívmi zákazníka, získanie súhlasu, uzatvorenie obchodu

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

350,00 € bez DPH / osoba
420,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 250,00 € 300,00 €
10.10.2019 - 11.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
07.11.2019 - 08.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
30.05.2019 - 31.05.2019 + 1
24 hodín 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
23.05.2019 - 24.05.2019 + 1
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
18 hodín 390,00 € 468,00 €
23.11.2019 - 24.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-

ROZHOVOR: Aká je úloha lektora v korporáciách?

V rozhovore s lektorom a koučom Martinom Zibrínom sme sa pozreli na to, čo je úlohou lektora v korporáciách, ako otvoriť potenciál zamestnancom, ktorí chcú na sebe naozaj pracovať a povieme si aj pár typov na základe skúseností z veľkých korporácií.

Zobraziť viac

Zlepšenie fungovania tímu

Nesplnenie termínov, nedodržanie sľubov a neodovzdanie projektov je len zlomok problémov, ktoré vznikajú, keď tímy nefungujú dobre. Dokonca aj vtedy, keď úsilie tímu vedie k zdanlivo dobrým výsledkom, často dochádza k množstvu nevyužitých príležitostí kvôli rôznym problémom.

Zobraziť viac

Ako pripraviť netradičný teambuilding spojený s motiváciou zamestnancov

Bežne sa teambuildingy organizujú najmä za odmenu pre zamestnancov ako pochvala za dobre vykonanú prácu. Nie je to zlé, ale dá sa z nich vyťažiť oveľa viac. Teambuilding môže slúžiť ako výborný nástroj na utuženie tímovej práce a zvýšenie motivácie zamestnancov. Spája zamestnancov, motivuje ich vytváraniu pozitívneho pracovného prostredia a lepším výsledkom. Pomáha zlepšovať vnútornú komunikáciu, produktivitu, morálku na pracovisku a pomáha zamestnancom lepšie sa spoznávať.

Zobraziť viac

Ako ovplyvniť obchodné výsledky Vašej spoločnosti

Obchodné výsledky a získavanie nových zákazníkov je jeden z najčastejšie riešených bodov na poradách takmer každej spoločnosti nastavenej na rast. Reálne dosahovanie výsledkov je však už menej obľúbená téma. Hlavne z pohľadu realizácie. Možností a spôsobov je viacero. Výhovoriek ako sa to nedá ešte viac. Otvorte svoju myseľ a poďme sa spolu pozrieť na možnosti, ktoré pozitívne ovplyvňujú obchodné výsledky.

Zobraziť viac

8 základných bodov ako zlepšiť aktívne počúvanie

Ľudia sú schopní zapamätať si od 25% do 50% toho, čo počujú (zdroj: Keld Jensen The Trust Factor: Negotiating in SMARTnership). To znamená že minimálne polovica toho, čo poviete svojím zamestnancom, nadriadenému alebo partnerovi sa vytratí do neznáma. Čo ak to bola presne tá dôležitá časť? Správnym aktívnym počúvaním dokáže človek zachrániť nejedno priateľstvo, manželstvo alebo...

Zobraziť viac

Aký štýl vedenia tímu je ten správny?

Každý manažér z času na čas kladie niekoľko otázok, na ktoré nepozná odpoveď a ktoré sú kľúčové k pokroku organizácie: Ako zefektívniť prácu svojho tímu? Ako zvládnuť zložité situácie a prispôsobiť im svoj štýl vedenia? Ako vytvoriť pokojnú atmosféru v tíme?

Zobraziť viac

Referencie

  • So spoločnosťou CEMS sme začali intenzívnejšie spolupracovať v minulom roku a veľmi si ceníme ústretovosť a dostupnosť pri organizovaní školení. Vďaka odbornosti lektorov a ich praktickým skúsenostiam sme si rozšírili poznatky najmä z oblasti kvality. Na základe pozitívneho feedbacku od našich účastníkov plánujeme spoluprácu rozšíriť aj na iné oblasti.
    - ILJIN SLOVAKIA, s.r.o., Iveta Botló (Vedúci vzdelávania)