Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

OBCHODNÝ WORKSHOP- Praktická príprava na efektívne obchodovanie

Ciele kurzu

Chcete predávať viac a za vyššie ceny? Zaujímalo by Vás ako efektívne zvládnuť celý proces predaja od vstupných analýz, definovania zákazníkov, prípravy produktu na predaj, cez oslovenie zákazníka, komunikáciu so zákazníkom, vyjednávanie podmienok až po samotný predaj a starostlivosť o zákazníka? Pomocou praktického workshopu pripravíme komplexnú stratégiu predaja produktu. Predvedieme Vám ako používať metódy predaja v praxi a zároveň budeme merať dosiahnuté výsledky predaja. Cieľom workshopu bude, aby ste sa po jeho absolvovaní pozerali na predaj úplne iným pohľadom a aby ste dokázali aplikovať nadobudnuté znalosti a skúsenosti v praxi.

Obsahová náplň kurzu

Stručné zadanie:
V úvode Vás náhodne rozdelíme do troch skupín po 3-6 členoch. Potom nasleduje výber spomedzi 5-tich produktov ako sú napríklad (pero, usb kľúč, tužkové baterky atď.). Pripravíte kompletnú stratégiu predaja a následne budete realizovať predaj produktov v lokalite kurzu v okruhu do 3 kilometrov. Na záver vyhodnotíme úspešnosť predaja a plnenia viacerých kritérií zadania workshopu.

Obsah workshopu:

  • Vytvorenie troch tímov a zadanie úlohy- určenie tímových rolí, výber vhodného produktu na predaj pomocou analýzy produktov spomedzi viacerých možností
  • Analýza zákazníka a trhu- rozdelenie zákazníkov ABC metódou, spôsoby určenia zákazníckych potrieb, výpočet veľkosti trhu, zhodnotenie obchodného potenciálu
  • Zisťovanie potrieb a komunikácia úžitkov- kladenie otázok a určenie potrieb zákazníka, komunikácia úžitku pre zákazníka, prekonávanie námietok
  • Príprava stratégie predaja- definovanie vhodného spôsobu oslovenia zákazníkov a predaja, stanovenie ceny produktu, obchodného plánu a definovanie cieľov, určenie spôsobu merania dosiahnutých výsledkov
  • Akvizícia nových klientov- oslovenie zákazníkov priamo na mieste, komunikácia so zákazníkom a predstavenie produktu, zistenie nákupných motívov zákazníka
  • Úspešné uzatvorenie obchodu- identifikácia nákupných signálov, vyvolanie záujmu o produkt, práca s motívmi zákazníka, získanie súhlasu, uzatvorenie obchodu

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

350,00 € bez DPH / osoba
420,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 250,00 € 300,00 €
10.10.2019 - 11.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
07.11.2019 - 08.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
05.12.2019 - 06.12.2019
24 hodín 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
18 hodín 390,00 € 468,00 €
23.11.2019 - 24.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-

Referencie

  • So spoločnosťou CEMS sme začali intenzívnejšie spolupracovať v minulom roku a veľmi si ceníme ústretovosť a dostupnosť pri organizovaní školení. Vďaka odbornosti lektorov a ich praktickým skúsenostiam sme si rozšírili poznatky najmä z oblasti kvality. Na základe pozitívneho feedbacku od našich účastníkov plánujeme spoluprácu rozšíriť aj na iné oblasti.
    - ILJIN SLOVAKIA, s.r.o., Iveta Botló (Vedúci vzdelávania)