Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

WORKSHOP MARKETING- Zvládnutie marketingovej kampane a tréning zručností

Ciele kurzu

Chcete dosahovať excelentné výsledky prostredníctvom Vašej marketingovej kampane? Prekonajte ciele Vášho marketingového plánu vďaka praktickým skúsenostiam z workshopu Marketing! Pomocou praktického workshopu prejdeme postupne všetkými fázami prípravy marketingovej kampane a jej realizácie. Naučíme Vás efektívne pracovať s marketingovými nástrojmi a cieliť kampaň tak, aby zaujala čo najviac potenciálnych zákazníkov.

Obsahová náplň kurzu

Stručné zadanie:

1. Deň: Príprava marketingovej kampane- rozdelenie do tímov, výber spomedzi 5 produktov alebo služieb (auto, mobilný telefón, hotel atď., prípadne Váš vlastný produkt), analýza trhu a potenciálnych zákazníkov, marketingové stratégie, príprava marketingového plánu na základe rozpočtu do nasledujúceho stretnutia.
2. Deň: Realizácia marketingovej kampane- praktické používanie a práca s marketingovými nástrojmi (Google Adwords, sociálne siete, remarketing, médiá a public relations, atď.), príprava návrhu propagačných materiálov do nasledujúceho stretnutia.
3. Deň: Hodnotenie marketingovej kampane- spôsoby hodnotenia efektivity marketingovej kampane, nápravné opatrenia počas marketingovej kampane, vyhodnotenie plnenia stanovených ukazovateľov a návrhy na zlepšenie.

Obsah workshopu:

  • Vytvorenie troch tímov a zadanie úlohy- určenie tímových rolí, výber vhodného produktu alebo služby pre marketingovú kampaň pomocou analýzy spomedzi viacerých možností
  • Analýza produktu, trhu a zákazníka- hodnotenie vlastností a pridanej hodnoty produktu oproti konkurencii, spôsoby a postupy analýzy trhu a potenciálnych zákazníkov, vykonanie analýzy do nasledujúceho stretnutia
  • Príprava marketingového plánu- stanovenie rozpočtu, vytvorenie marketingového plánu a časového harmonogramu, určenie hodnotiacich ukazovateľov, využitie marketingového mixu 4P v praxi,
  • Realizácia marketingovej kampane- práca s marketingovými nástrojmi a spôsoby ich využitia, podrobné oboznámenie s funkciami marketingových nástrojov, príprava propagačných materiálov
  • Vyhodnotenie - hodnotenie plnenia cieľov a efektívnosti marketingovej kampane, možnosti na zlepšenie, pohľad na logiku kampane a komunikáciu ako celok.

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

24 hod.

Cena

890,00 € bez DPH / osoba
1 068,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 250,00 € 300,00 €
10.10.2019 - 11.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
07.11.2019 - 08.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
30.05.2019 - 31.05.2019 + 1
16 hodín 350,00 € 420,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
23.05.2019 - 24.05.2019 + 1
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
18 hodín 390,00 € 468,00 €
23.11.2019 - 24.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-

ROZHOVOR: Aká je úloha lektora v korporáciách?

V rozhovore s lektorom a koučom Martinom Zibrínom sme sa pozreli na to, čo je úlohou lektora v korporáciách, ako otvoriť potenciál zamestnancom, ktorí chcú na sebe naozaj pracovať a povieme si aj pár typov na základe skúseností z veľkých korporácií.

Zobraziť viac

Zlepšenie fungovania tímu

Nesplnenie termínov, nedodržanie sľubov a neodovzdanie projektov je len zlomok problémov, ktoré vznikajú, keď tímy nefungujú dobre. Dokonca aj vtedy, keď úsilie tímu vedie k zdanlivo dobrým výsledkom, často dochádza k množstvu nevyužitých príležitostí kvôli rôznym problémom.

Zobraziť viac

Ako pripraviť netradičný teambuilding spojený s motiváciou zamestnancov

Bežne sa teambuildingy organizujú najmä za odmenu pre zamestnancov ako pochvala za dobre vykonanú prácu. Nie je to zlé, ale dá sa z nich vyťažiť oveľa viac. Teambuilding môže slúžiť ako výborný nástroj na utuženie tímovej práce a zvýšenie motivácie zamestnancov. Spája zamestnancov, motivuje ich vytváraniu pozitívneho pracovného prostredia a lepším výsledkom. Pomáha zlepšovať vnútornú komunikáciu, produktivitu, morálku na pracovisku a pomáha zamestnancom lepšie sa spoznávať.

Zobraziť viac

Ako ovplyvniť obchodné výsledky Vašej spoločnosti

Obchodné výsledky a získavanie nových zákazníkov je jeden z najčastejšie riešených bodov na poradách takmer každej spoločnosti nastavenej na rast. Reálne dosahovanie výsledkov je však už menej obľúbená téma. Hlavne z pohľadu realizácie. Možností a spôsobov je viacero. Výhovoriek ako sa to nedá ešte viac. Otvorte svoju myseľ a poďme sa spolu pozrieť na možnosti, ktoré pozitívne ovplyvňujú obchodné výsledky.

Zobraziť viac

8 základných bodov ako zlepšiť aktívne počúvanie

Ľudia sú schopní zapamätať si od 25% do 50% toho, čo počujú (zdroj: Keld Jensen The Trust Factor: Negotiating in SMARTnership). To znamená že minimálne polovica toho, čo poviete svojím zamestnancom, nadriadenému alebo partnerovi sa vytratí do neznáma. Čo ak to bola presne tá dôležitá časť? Správnym aktívnym počúvaním dokáže človek zachrániť nejedno priateľstvo, manželstvo alebo...

Zobraziť viac

Aký štýl vedenia tímu je ten správny?

Každý manažér z času na čas kladie niekoľko otázok, na ktoré nepozná odpoveď a ktoré sú kľúčové k pokroku organizácie: Ako zefektívniť prácu svojho tímu? Ako zvládnuť zložité situácie a prispôsobiť im svoj štýl vedenia? Ako vytvoriť pokojnú atmosféru v tíme?

Zobraziť viac

Referencie

  • So spoločnosťou CEMS sme začali intenzívnejšie spolupracovať v minulom roku a veľmi si ceníme ústretovosť a dostupnosť pri organizovaní školení. Vďaka odbornosti lektorov a ich praktickým skúsenostiam sme si rozšírili poznatky najmä z oblasti kvality. Na základe pozitívneho feedbacku od našich účastníkov plánujeme spoluprácu rozšíriť aj na iné oblasti.
    - ILJIN SLOVAKIA, s.r.o., Iveta Botló (Vedúci vzdelávania)