Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

WORKSHOP MARKETING- Zvládnutie marketingovej kampane a tréning zručností

Ciele kurzu

Chcete dosahovať excelentné výsledky prostredníctvom Vašej marketingovej kampane? Prekonajte ciele Vášho marketingového plánu vďaka praktickým skúsenostiam z workshopu Marketing! Pomocou praktického workshopu prejdeme postupne všetkými fázami prípravy marketingovej kampane a jej realizácie. Naučíme Vás efektívne pracovať s marketingovými nástrojmi a cieliť kampaň tak, aby zaujala čo najviac potenciálnych zákazníkov.

Obsahová náplň kurzu

Stručné zadanie:

1. Deň: Príprava marketingovej kampane- rozdelenie do tímov, výber spomedzi 5 produktov alebo služieb (auto, mobilný telefón, hotel atď., prípadne Váš vlastný produkt), analýza trhu a potenciálnych zákazníkov, marketingové stratégie, príprava marketingového plánu na základe rozpočtu do nasledujúceho stretnutia.
2. Deň: Realizácia marketingovej kampane- praktické používanie a práca s marketingovými nástrojmi (Google Adwords, sociálne siete, remarketing, médiá a public relations, atď.), príprava návrhu propagačných materiálov do nasledujúceho stretnutia.
3. Deň: Hodnotenie marketingovej kampane- spôsoby hodnotenia efektivity marketingovej kampane, nápravné opatrenia počas marketingovej kampane, vyhodnotenie plnenia stanovených ukazovateľov a návrhy na zlepšenie.

Obsah workshopu:

  • Vytvorenie troch tímov a zadanie úlohy- určenie tímových rolí, výber vhodného produktu alebo služby pre marketingovú kampaň pomocou analýzy spomedzi viacerých možností
  • Analýza produktu, trhu a zákazníka- hodnotenie vlastností a pridanej hodnoty produktu oproti konkurencii, spôsoby a postupy analýzy trhu a potenciálnych zákazníkov, vykonanie analýzy do nasledujúceho stretnutia
  • Príprava marketingového plánu- stanovenie rozpočtu, vytvorenie marketingového plánu a časového harmonogramu, určenie hodnotiacich ukazovateľov, využitie marketingového mixu 4P v praxi,
  • Realizácia marketingovej kampane- práca s marketingovými nástrojmi a spôsoby ich využitia, podrobné oboznámenie s funkciami marketingových nástrojov, príprava propagačných materiálov
  • Vyhodnotenie - hodnotenie plnenia cieľov a efektívnosti marketingovej kampane, možnosti na zlepšenie, pohľad na logiku kampane a komunikáciu ako celok.

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

24 hod.

Cena

890,00 € bez DPH / osoba
1 068,00 € s DPH / osoba
Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 250,00 € 300,00 €
10.10.2019 - 11.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
07.11.2019 - 08.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
05.12.2019 - 06.12.2019
16 hodín 350,00 € 420,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
18 hodín 390,00 € 468,00 €
23.11.2019 - 24.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-

Referencie

  • So spoločnosťou CEMS sme začali intenzívnejšie spolupracovať v minulom roku a veľmi si ceníme ústretovosť a dostupnosť pri organizovaní školení. Vďaka odbornosti lektorov a ich praktickým skúsenostiam sme si rozšírili poznatky najmä z oblasti kvality. Na základe pozitívneho feedbacku od našich účastníkov plánujeme spoluprácu rozšíriť aj na iné oblasti.
    - ILJIN SLOVAKIA, s.r.o., Iveta Botló (Vedúci vzdelávania)