Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA – Vyhľadávanie a práca so zákazníkmi

Ciele kurzu

 • Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov so základmi telefonickej komunikácie. Účastníci získajú znalosti ako efektívne posilniť zručnosti v obchodnej komunikácii s klientmi pri telefonickom predaji a telefonickej komunikácii. Získajú veľmi dobré verbálne komunikačné zručnosti, budú vedieť aktívne počúvať, správne identifikovať potreby klientov a adekvátne reagovať na ich požiadavky. Naučia sa ako správne prekonávať námietky, osvoja si spôsoby jednania s rozličnými typmi zákazníkov a nadobudnú zručnosti na zvládanie problémových situácií. Cieľom kurzu je aj motivovať účastníkov k prekonaniu strachu z telefonovania tak, aby sa telefonovanie pre nich stalo príjemnou súčasťou každodennej práce.

Obsahová náplň kurzu

 • Telefonická komunikácia a jej nástroje, typy komunikácie
 • Efektívne telefonovanie, základy úspešného telefonického kontaktu so zákazníkom
 • Časti telefonického rozhovoru
 • Výhody a nevýhody telefonického kontaktu
 • Špecifiká komunikácie cez telefón
 • Techniky kladenia otázok, typy otázok
 • Komunikačné zručnosti počas telefonického kontaktu, verbálny a neverbálny prejav v telefóne (tempo, hlasitosť, …)
 • Poznanie typu partnera počas telefonovania a prispôsobenie sa komunikačným štýlom, prejavy počúvania a empatie v telefóne
 • Základy telemarketingu, vyhľadávanie zákazníkov, aktívny a pasívny štruktúrovaný rozhovor
 • Chyby pri telefonovaní, vhodné a nežiaduce výrazové prostriedky v telefóne
 • Zvládanie problémových situácií, agresivita, pasivita, manipulácia
 • Tréning telefonátov a praktický nácvik zvládania námietok

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Otvorené školenia

Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os.
28.11.2019 - 29.11.2019 2 dni Hotel Empire****, J. Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava
250,00 €
/ osoba
300,00 €
/ osoba
Prihlásiť

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

250,00 € bez DPH / osoba
300,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 250,00 € 300,00 €
10.10.2019 - 11.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
07.11.2019 - 08.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
05.12.2019 - 06.12.2019
16 hodín 350,00 € 420,00 €
-
24 hodín 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
18 hodín 390,00 € 468,00 €
23.11.2019 - 24.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-

Referencie

 • So spoločnosťou CEMS sme začali intenzívnejšie spolupracovať v minulom roku a veľmi si ceníme ústretovosť a dostupnosť pri organizovaní školení. Vďaka odbornosti lektorov a ich praktickým skúsenostiam sme si rozšírili poznatky najmä z oblasti kvality. Na základe pozitívneho feedbacku od našich účastníkov plánujeme spoluprácu rozšíriť aj na iné oblasti.
  - ILJIN SLOVAKIA, s.r.o., Iveta Botló (Vedúci vzdelávania)