Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Tvorba dokumentácie systému environmentálneho manažérstva

Ciele kurzu

Pochopenie systému riadenia zdokumentovaných informácii systému environmentálneho manažérstva vo vzťahu k ochrane životného prostredia. Tvorba dokumentácie v nadväznosti na požiadavky systému environmentálneho manažérstva. Spracovanie jednotlivých dokumentov a ich implementácia aj s praktickou ukážkou zavedenia do praxe.

Obsahová náplň kurzu

 • Požiadavky normy ISO 14001:2015 a ich praktická aplikácia
 • Požiadavky normy ISO 14001:2015 na zdokumentované informácie
 • Systém riadenia dokumentácie systému environmentálneho manažérstva
 • Tvorba, udržiavanie a revízia dokumentov systému environmentálneho manažérstva
 • Praktické cvičenia v oblasti určovania environmentálnych aspektov a hodnotenia rizík
 • Záznamy systému environmentálneho manažérstva
 • Implementácia dokumentácie systému environmentálneho manažérstva v praxi
 • Príprava spoločnosti na certifikačný a dohľadové audity podľa požiadaviek normy ISO 14001:2015

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

8 hod.

Cena

180,00 € bez DPH / osoba
216,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 140,00 € 168,00 €
07.08.2019, 09.08.2019 + 2
16 hodín 290,00 € 348,00 €
17.10.2019 - 18.10.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
14.10.2019 - 15.10.2019
8 hodín 180,00 € 216,00 €
16.10.2019
8 hodín 90,00 € 108,00 €
07.08.2019 + 2
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
32 hodín 280,00 € 336,00 €
06.08.2019 - 09.08.2019 + 2

Referencie

 • So spoločnosťou CeMS sme začali spoluprácu pred prípravou na certifikačný audit. Spolupráca bola od začiatku dobrá. Postupne sme začali absolvovať aj školenia od CeMS. Oceňujem ochotu pomôcť, poradiť aj mimo školení. Školenia sú vykonávané na vysokej profesionálnej úrovni, oceňujeme profesionalitu lektorov.
  - Gimax Group, Ing. Zuzana Ostrochovská (Referent IMS)