Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Zvyšovanie kvalifikácie a zlepšovanie praktických zručností v oblasti auditovania záväzných požiadaviek OŽP, environmentálnych aspektov a rizík

Ciele kurzu

Oboznámenie sa s aktuálnou platnou legislatívou v oblasti ochrany životného prostredia v nadväznosti na riadenie environmentálnych aspektov a rizík. Auditovanie záväzných požiadaviek systému environmentálneho manažérstva s praktickými ukážkami. Výrobná činnosť a jej vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia.

Obsahová náplň kurzu

  • Záväzné požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia
  • Oblasti ochrany životného prostredia - ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, nakladanie s chemickými látkami vo vzťahu k tvorbe a riadeniu environmentálnych aspektov a rizík
  • Auditovanie záväzných požiadaviek a praktické cvičenia
  • Vplyv výrobnej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia
  • Dokumentácia systému environmentálneho manažérstva – aspekty, riziká a záväzné požiadavky
     

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

8 hod.

Cena

180,00 € bez DPH / osoba
216,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 140,00 € 168,00 €
07.08.2019, 09.08.2019 + 2
16 hodín 290,00 € 348,00 €
17.10.2019 - 18.10.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
14.10.2019 - 15.10.2019
8 hodín 180,00 € 216,00 €
16.10.2019
8 hodín 90,00 € 108,00 €
07.08.2019 + 2
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
32 hodín 280,00 € 336,00 €
06.08.2019 - 09.08.2019 + 2

Referencie

  • So spoločnosťou CeMS sme začali spoluprácu pred prípravou na certifikačný audit. Spolupráca bola od začiatku dobrá. Postupne sme začali absolvovať aj školenia od CeMS. Oceňujem ochotu pomôcť, poradiť aj mimo školení. Školenia sú vykonávané na vysokej profesionálnej úrovni, oceňujeme profesionalitu lektorov.
    - Gimax Group, Ing. Zuzana Ostrochovská (Referent IMS)