Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Interný audítor systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2011

Ciele kurzu

 • Oboznámiť podrobne účastníkov kurzu o norme ISO 50001:2011 a ISO 19011
 • Pripraviť  interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách
 • Priblížiť techniku vykonávania interných auditov v organizáciách
 • Prejsť podrobne zmeny implementáciu normy ISO 50001:2011 a jej uplatňovanie
 • Poukázať na problémy, s ktorými sa potykajú interní audítori v praxi a možnosti riešenia
   

Obsahová náplň kurzu

 • Úvod do systémov manažérstva a ich využitie v organizáciách
 • Požiadavky normy ISO 50001:2011
 • Riadenie energetických tokov a rizík
 • Aplikácia normy ISO 50001:2011
 • Požiadavky normy EN ISO 19011 a návod na auditovanie
 • Príprava interného auditu, simulovaný audit, správa z auditu
 • Psychologické aspekty auditu a komunikácia počas auditu
 • Najčastejšie chyby organizácií pri vykonávaní interných auditov

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

290,00 € bez DPH / osoba
348,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
48 hodín 900,00 € 1 080,00 €
-
24 hodín 640,00 € 768,00 €
-