Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Pocitový manažment

Ciele kurzu

Cieľom tréningu je využiť celý potenciál a zapracovať na svojom kariérnom a osobnostnom raste. Tréning je určený pre riadiacich pracovníkov, ktorý majú záujem zlepšiť svoje schopnosti a rozšíriť svoje poznatky v oblasti vedenia ľudí – leadershipu. Vyskúšajú využívať všetky aktuálne dostupné metódy, vedomosti a skúsenosti manažérov, ktorí takouto transformáciou prešli. Zostavili sme pre vás metodiku na základe myšlienok Davida R. Hawkinsa, ktorá je opísaná v prelomovej knihe „Moc verzus sila“. Metodika bola otestovaná v praxi na pôde vybranej bankovej inštitúcie s prevratnými výsledkami. Počas tréningu vás budeme pravidelne navigovať mimo komfortnú zónu, kde už naučené poučky manažmentu nestačia. Ste na takúto premenu naozaj pripravený?

Obsahová náplň kurzu

  • Vodcovstvo a typy vedúcich – vodcovstvo a štýl riadenia predurčuje výsledok ľudskej práce. Spolu prejdeme, aký je Váš preferovaný štýl vedenia ľudí a kedy je tento štýl nejefektívnejší. Mind mapping vs. energetická úroveň,  efektivita riadenia ľudí, ktorá  je z vás vidieť, počuť a cítiť. Energetická úroveň riadenia ukáže aké možnosti k riadeniu ľudí máte k dispozícii už teraz.
  • Charakteristika lídra – využívate celý potenciál? Silné a slabé stránky, ako s nimi narábate? Na čo sa zamerať? Pozrieme sa na to, ako Vás ovplyvňuje firemná kultúra, spôsob firemnej komunikácie a vzťahy vo Vašom okolí.
  • Ako sa cítite v rôznych úlohách lídra – pohľad na vaše správanie a čo vám reflektujú spolupracovníci? Sebapoznanie a sebauvedomenie ako cesta k efektívnemu riadeniu ľudských zdrojov. V prípadových štúdiách preveríte svoje rétorické, komunikačné a prezentačné zručnosti. Po následnej videoanalýze spolu navrhneme akčný plán na zlepšovanie riadenia.
  • Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov v tíme – v prípadových štúdiách zistíte, či viete naozaj dobre počúvať, odpovedať, dávať a dostávať spätnú väzbu. Zistíte ako sa správne postaviť k chybám jednotlivcov a konfliktom na pracovisku.
  • Motivácia – čo Vás motivuje a ako vycítiť čo vlastne motivuje vašich spolupracovníkov? Dostanete odpoveď na otázku: Viem delegovať úlohy správne? Preveríme Vaše schopnosti rozumieť pocitom iných, porozumieť ich reči, cez potreby, túžby, slová, nevyslovené, ale vyslané informácie medzi riadkami.
  • Koučing, tútoring a mentoring – ako sa do tejto roly navliecť? Idete svojim spolupracovníkom naozaj príkladom? Dozviete sa, prečo podvedomie nikdy neklame a aké sú najmocnejšie nástroje  vnímavého manažéra.
  • Intuícia manažéra – Mýtus? Tabu? Fikcia? Poukážeme na možnosti, ako a kedy intuíciu rozpoznať, využívať a neustále rozvíjať.

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

8 hod.

Cena

180,00 € bez DPH / osoba
216,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 290,00 € 348,00 €
19.09.2019 - 20.09.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
17.10.2019 - 18.10.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
14.11.2019 - 15.11.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
12.12.2019 - 13.12.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
12.09.2019 - 13.09.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.10.2019 - 29.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
24 hodín 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
48 hodín 900,00 € 1 080,00 €
-
18 hodín 390,00 € 468,00 €
09.11.2019 - 10.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
0 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-