Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Pocitový manažment

Ciele kurzu

Cieľom tréningu je využiť celý potenciál a zapracovať na svojom kariérnom a osobnostnom raste. Tréning je určený pre riadiacich pracovníkov, ktorý majú záujem zlepšiť svoje schopnosti a rozšíriť svoje poznatky v oblasti vedenia ľudí – leadershipu. Vyskúšajú využívať všetky aktuálne dostupné metódy, vedomosti a skúsenosti manažérov, ktorí takouto transformáciou prešli. Zostavili sme pre vás metodiku na základe myšlienok Davida R. Hawkinsa, ktorá je opísaná v prelomovej knihe „Moc verzus sila“. Metodika bola otestovaná v praxi na pôde vybranej bankovej inštitúcie s prevratnými výsledkami. Počas tréningu vás budeme pravidelne navigovať mimo komfortnú zónu, kde už naučené poučky manažmentu nestačia. Ste na takúto premenu naozaj pripravený?

Obsahová náplň kurzu

  • Vodcovstvo a typy vedúcich – vodcovstvo a štýl riadenia predurčuje výsledok ľudskej práce. Spolu prejdeme, aký je Váš preferovaný štýl vedenia ľudí a kedy je tento štýl nejefektívnejší. Mind mapping vs. energetická úroveň,  efektivita riadenia ľudí, ktorá  je z vás vidieť, počuť a cítiť. Energetická úroveň riadenia ukáže aké možnosti k riadeniu ľudí máte k dispozícii už teraz.
  • Charakteristika lídra – využívate celý potenciál? Silné a slabé stránky, ako s nimi narábate? Na čo sa zamerať? Pozrieme sa na to, ako Vás ovplyvňuje firemná kultúra, spôsob firemnej komunikácie a vzťahy vo Vašom okolí.
  • Ako sa cítite v rôznych úlohách lídra – pohľad na vaše správanie a čo vám reflektujú spolupracovníci? Sebapoznanie a sebauvedomenie ako cesta k efektívnemu riadeniu ľudských zdrojov. V prípadových štúdiách preveríte svoje rétorické, komunikačné a prezentačné zručnosti. Po následnej videoanalýze spolu navrhneme akčný plán na zlepšovanie riadenia.
  • Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov v tíme – v prípadových štúdiách zistíte, či viete naozaj dobre počúvať, odpovedať, dávať a dostávať spätnú väzbu. Zistíte ako sa správne postaviť k chybám jednotlivcov a konfliktom na pracovisku.
  • Motivácia – čo Vás motivuje a ako vycítiť čo vlastne motivuje vašich spolupracovníkov? Dostanete odpoveď na otázku: Viem delegovať úlohy správne? Preveríme Vaše schopnosti rozumieť pocitom iných, porozumieť ich reči, cez potreby, túžby, slová, nevyslovené, ale vyslané informácie medzi riadkami.
  • Koučing, tútoring a mentoring – ako sa do tejto roly navliecť? Idete svojim spolupracovníkom naozaj príkladom? Dozviete sa, prečo podvedomie nikdy neklame a aké sú najmocnejšie nástroje  vnímavého manažéra.
  • Intuícia manažéra – Mýtus? Tabu? Fikcia? Poukážeme na možnosti, ako a kedy intuíciu rozpoznať, využívať a neustále rozvíjať.

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

8 hod.

Cena

180,00 € bez DPH / osoba
216,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 290,00 € 348,00 €
19.09.2019 - 20.09.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
17.10.2019 - 18.10.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
14.11.2019 - 15.11.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
12.12.2019 - 13.12.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
12.09.2019 - 13.09.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.10.2019 - 29.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
24 hodín 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
48 hodín 900,00 € 1 080,00 €
-
18 hodín 390,00 € 468,00 €
09.11.2019 - 10.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
0 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-

ROZHOVOR: Aká je úloha lektora v korporáciách?

V rozhovore s lektorom a koučom Martinom Zibrínom sme sa pozreli na to, čo je úlohou lektora v korporáciách, ako otvoriť potenciál zamestnancom, ktorí chcú na sebe naozaj pracovať a povieme si aj pár typov na základe skúseností z veľkých korporácií.

Zobraziť viac

Zlepšenie fungovania tímu

Nesplnenie termínov, nedodržanie sľubov a neodovzdanie projektov je len zlomok problémov, ktoré vznikajú, keď tímy nefungujú dobre. Dokonca aj vtedy, keď úsilie tímu vedie k zdanlivo dobrým výsledkom, často dochádza k množstvu nevyužitých príležitostí kvôli rôznym problémom.

Zobraziť viac

Ako pripraviť netradičný teambuilding spojený s motiváciou zamestnancov

Bežne sa teambuildingy organizujú najmä za odmenu pre zamestnancov ako pochvala za dobre vykonanú prácu. Nie je to zlé, ale dá sa z nich vyťažiť oveľa viac. Teambuilding môže slúžiť ako výborný nástroj na utuženie tímovej práce a zvýšenie motivácie zamestnancov. Spája zamestnancov, motivuje ich vytváraniu pozitívneho pracovného prostredia a lepším výsledkom. Pomáha zlepšovať vnútornú komunikáciu, produktivitu, morálku na pracovisku a pomáha zamestnancom lepšie sa spoznávať.

Zobraziť viac

Ako ovplyvniť obchodné výsledky Vašej spoločnosti

Obchodné výsledky a získavanie nových zákazníkov je jeden z najčastejšie riešených bodov na poradách takmer každej spoločnosti nastavenej na rast. Reálne dosahovanie výsledkov je však už menej obľúbená téma. Hlavne z pohľadu realizácie. Možností a spôsobov je viacero. Výhovoriek ako sa to nedá ešte viac. Otvorte svoju myseľ a poďme sa spolu pozrieť na možnosti, ktoré pozitívne ovplyvňujú obchodné výsledky.

Zobraziť viac

8 základných bodov ako zlepšiť aktívne počúvanie

Ľudia sú schopní zapamätať si od 25% do 50% toho, čo počujú (zdroj: Keld Jensen The Trust Factor: Negotiating in SMARTnership). To znamená že minimálne polovica toho, čo poviete svojím zamestnancom, nadriadenému alebo partnerovi sa vytratí do neznáma. Čo ak to bola presne tá dôležitá časť? Správnym aktívnym počúvaním dokáže človek zachrániť nejedno priateľstvo, manželstvo alebo...

Zobraziť viac

Aký štýl vedenia tímu je ten správny?

Každý manažér z času na čas kladie niekoľko otázok, na ktoré nepozná odpoveď a ktoré sú kľúčové k pokroku organizácie: Ako zefektívniť prácu svojho tímu? Ako zvládnuť zložité situácie a prispôsobiť im svoj štýl vedenia? Ako vytvoriť pokojnú atmosféru v tíme?

Zobraziť viac