Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Projektový nákup

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je získať poznatky, vedomosti, zručnosti a schopnosti z oblasti riadeného projektového nákupu a investícií. Naučiť sa používať metódy a postupy projektového nákupu pre efektívny jednorazový nákup a investície. Cieľovou skupinou sú majitelia firiem, strategickí nákupcovia, pracovníci z oddelenia nákupu, projektoví manažéri a členovia projektových tímov.

Obsahová náplň kurzu

 • Projektový nákup – vplyv magického trojuholníku projektového manažmentu na nákup a jednorazové investície, cena času v projektovom nákupe, ako vybrať vhodného dodávateľa s prihliadnutím na variabilné hodnoty v nerovnici Q ≠ T ≠ €
 • Aké stratégie možno použiť v projektovom nákupe? – objasníme na čo páni Krajlič a Porter zabudli a prečo to v projektovom nákupe nestačí?
 • Nástroje projektového nákupu – ako využiť Ganntov diagram, Vennov diagram, kritickú cestu či WBS?
 • Čas ako primárna veličina v projektovom nákupe – počas workshopu sa dozviete, ako rozdeliť čas, koľko % času venovať predprojektovej fáze, akú rezervu do Vašich časových plánov zapracovať, ako aj spôsoby ako držať dodávateľa motivovaného pre „Just in Time“
 • Kvalita a zdroje – ako dosahovať plánovanú kvalitu a target cost pri neoverených dodávateľoch, unikátnych riešeniach a ešte aj pod časovým tlakom? V prípadových štúdiách si vyskúšate namodelovať vhodný matematický vzťah v nerovnici magického trojuholníka
 • Riziká v projektovom nákupe – poukážeme na nástroje vhodné pre hodnotenie rizík, v prípadovej štúdii SWOT analýzou preberieme a vyhodnotíme možnosti presunu zodpovednosti na dodávateľa
   

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

8 hod.

Cena

180,00 € bez DPH / osoba
216,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
74 hodín 740,00 € 888,00 €
18.09.2019 - 20.09.2019, 23.09.2019 - 25.09.2019 + 1
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 290,00 € 348,00 €
21.11.2019 - 22.11.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
24 hodín 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
10.10.2019 - 11.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
07.11.2019 - 08.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
05.12.2019 - 06.12.2019
16 hodín 350,00 € 420,00 €
-
24 hodín 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
18 hodín 390,00 € 468,00 €
23.11.2019 - 24.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-

Referencie

 • So spoločnosťou CeMS sme začali spolupracovať na základe odporúčaní. Školenia prebiehali v príjemnej atmosfére a oživili komunikáciu v celej našej spoločnosti. Určite odporúčame. Celková spokojnosť s realizáciou zákazky bola výborná.
  - Ekoform spol. s r.o., Ing. Katarína Mihálková (Prípravár stavieb)

 • So spoločnosťou CEMS sme začali intenzívnejšie spolupracovať v minulom roku a veľmi si ceníme ústretovosť a dostupnosť pri organizovaní školení. Vďaka odbornosti lektorov a ich praktickým skúsenostiam sme si rozšírili poznatky najmä z oblasti kvality. Na základe pozitívneho feedbacku od našich účastníkov plánujeme spoluprácu rozšíriť aj na iné oblasti.
  - ILJIN SLOVAKIA, s.r.o., Iveta Botló (Vedúci vzdelávania)