Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Visual management a motivácia vizualizáciou

Ciele kurzu

Cieľom je podporiť kreativitu spolupracovníkov. Účastníci sa dozvedia moderné motivačné techniky, v prípadových štúdiách a získajú praktické skúsenosti. Rozšíria si vedomosti v oblastiach, kde je potrebné ďaleko viac ako len poznať poučky z motivačnej teórie. Cieľovou skupinou sú manažéri na rôznych úrovniach riadenia, kde je potrebné udržiavať, alebo zvyšovať vnútornú motiváciu spolupracovníkov. Absolvent bude poznať motivačné teórie, vedieť ich uplatniť pri spracovaní výrobných plánov alebo aj štatistických údajov dosiahnutých výsledkov. Dokáže vypracovať nové - zlepšené organizačné postupy, procesné mapy a tvoriť vizualizačné motivátory.

Obsahová náplň kurzu

 • Visual management – náväznosť na teórie LEAN a Six Sigma, využitie a benefity z visual managementu
 • Nástroje Visual managementu – piktogramy, grafy, diagramy, puzzle, komiksy firemnej kultúry 
 • 4 fázy k využívaniu plného potenciálu visual managementu:
 1. riadenie spolupracovníkov cez vizuálne podnety a nariadenia           
 2. analýza aktuálneho stavu využívania VM vo vašej spoločnosti a príprava plánu, ako to posunúť na vyšší level?
 3. predstavuje využívanie VM za účelom transparentnosti a zjednodušenia procesov
 4. spätná väzba a vyhodnotenie VM v systéme firemnej kultúry podniku
 • Motivačné teórie – využívanie visual managementu na dosahovanie lepších výsledkov cez teóriu voľby, Maslowa, Herzberga až po vizuálny MBO (management by objectives)
 • Stanovovanie a dosahovanie cieľov pomocou vizualizácie – Ishikawa diagram, metódy SMARTER a strom cieľov ako nástroje na out of the box thinking
 • Organizácia procesov s podporou vizualizácie a procesné mapy na pracovisku – mind maping, organigramy, procesné mapy 
 • 4 piliere efektívneho využívania VM - tvorba, prezentovanie, komunikácia a umiestnenie nástrojov VM ku každodennému využitiu
 • Praktické cvičenia - exemplifikácia problémových prípadov, testy, praktické cvičenia, riešenie modelových situácií a prípadových štúdií
   

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

8 hod.

Cena

180,00 € bez DPH / osoba
216,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 250,00 € 300,00 €
12.09.2019 - 13.09.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.10.2019 - 29.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
24 hodín 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
48 hodín 900,00 € 1 080,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
0 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-