Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Projektové riadenie - KOMPAS+

Ciele kurzu

  • pripraviť absolventov kurzu na efektívne vykonávanie funkcie projektového manažéra,
  • oboznámiť podrobne účastníkov kurzu o definovaní a plánovaní projektu, zostavení projektového tímu, riadení projektového cyklu, vytvorení správy o projekte a riadení rizík,
  • priblížiť metódy projektového riadenia a normy súvisiace s projektovým riadením,
  • poukázať na problémy, s ktorými sa stretávajú projektoví manažéri v praxi a možnosti riešenia,
  • nadobudnúť praktické zručnosti v oblasti projektového manažmentu.

Obsahová náplň kurzu

Kurz pozostáva z nasledovných modulov:

  • Základy projektového riadenia
  • Príprava a plánovanie projektov
  • Riadenie projektov
  • Zostavenie a riadenie projektového tímu
  • Manažment rizík

Možnosť financovania celého kurzu prostredníctvom projektov úradov práce (KOMPAS+).

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 7:45 8:00
Program 8:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Otvorené školenia

Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os.
18.09.2019 - 20.09.2019, 23.09.2019 - 25.09.2019 6 dní Hotel Lipa***, Sládkovičova 20, 972 01 Bonice
740,00 €
/ osoba
888,00 €
/ osoba
Prihlásiť
20.11.2019 - 22.11.2019, 25.11.2019 - 27.11.2019 6 dní Hotel Lipa***, Sládkovičova 20, 972 01 Bojnice
740,00 €
/ osoba
888,00 €
/ osoba
Prihlásiť

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

74 hod.

Cena

740,00 € bez DPH / osoba
888,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
32 hodín 280,00 € 336,00 €
06.08.2019 - 09.08.2019 + 2