Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Manažment životného cyklu systémov

Ciele kurzu

Uplatnenie zásad, princípov, procesov a činností v rámci manažmentu životného cyklu systémov  je kľúčovým faktorom z hľadiska vytvorenia efektívneho systému plánovania programov a projektov  v oblasti pôsobnosti organizácie. Zároveň je rovnako dôležitá na zákazníka orientovaná implementácia projektov v etapách vývoja, výroby, zabezpečenia prevádzky a vyradenia systémov a techniky. Kľúčovým faktorom rozvoja spôsobilostí organizácie je aj spolupráca so zainteresovanými stranami , ako aj domácimi a zahraničnými partnermi. Účastníci kurzu získajú komplexné znalosti o danej problematike, ktoré im pomôžu lepšie sa pripraviť a reagovať na výzvy spojené s rozvojom svojich spôsobilostí a zabezpečením náročných požiadaviek zainteresovaných strán kladenými na produkt a systém.

Obsahová náplň kurzu

 • Definícia a hlavné ciele manažmentu životného cyklu  systému (MŽCS)
 • Uplatňovanie princípov MŽCS v organizácii a etapy životného cyklu systému 
 • Význam znalostí MŽCS z pohľadu zákazníkov, konštruktérov a manažérov
 • Procesy životného cyklu systému v súlade s medzinárodnou normou ISO/IEC/IEEE 15288:2015
 • Zmluvné procesy
 • Organizačné procesy umožňujúce projekt 
 • Procesy technického manažmentu a technické procesy 
 • Vybraná problematika nákladov na životný cyklus (LCC) systémov 
 • Štruktúra nákladových položiek v rámci LCC
 • Metódy a modely pre odhadovanie a výpočet nákladov na životný cyklus
 • Vybrané softvérové nástroje  na výpočet a odhad ceny životného cyklu
 • Kľúčové predpoklady a podmienky pre úspešnú aplikáciu prístupu založeného na MŽCS do procesov plánovania, riadenia, prípravy a realizácie programov a projektov v organizácii
 • Prínos z implementácie procesov a činností MŽCS  pre organizáciu

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 7:45 8:00
Program 8:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

8 hod.

Cena

220,00 € bez DPH / osoba
264,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 250,00 € 300,00 €
12.09.2019 - 13.09.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.10.2019 - 29.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
24 hodín 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
48 hodín 900,00 € 1 080,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
0 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-