Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Manažment životného cyklu systémov

Ciele kurzu

Uplatnenie zásad, princípov, procesov a činností v rámci manažmentu životného cyklu systémov  je kľúčovým faktorom z hľadiska vytvorenia efektívneho systému plánovania programov a projektov  v oblasti pôsobnosti organizácie. Zároveň je rovnako dôležitá na zákazníka orientovaná implementácia projektov v etapách vývoja, výroby, zabezpečenia prevádzky a vyradenia systémov a techniky. Kľúčovým faktorom rozvoja spôsobilostí organizácie je aj spolupráca so zainteresovanými stranami , ako aj domácimi a zahraničnými partnermi. Účastníci kurzu získajú komplexné znalosti o danej problematike, ktoré im pomôžu lepšie sa pripraviť a reagovať na výzvy spojené s rozvojom svojich spôsobilostí a zabezpečením náročných požiadaviek zainteresovaných strán kladenými na produkt a systém.

Obsahová náplň kurzu

 • Definícia a hlavné ciele manažmentu životného cyklu  systému (MŽCS)
 • Uplatňovanie princípov MŽCS v organizácii a etapy životného cyklu systému 
 • Význam znalostí MŽCS z pohľadu zákazníkov, konštruktérov a manažérov
 • Procesy životného cyklu systému v súlade s medzinárodnou normou ISO/IEC/IEEE 15288:2015
 • Zmluvné procesy
 • Organizačné procesy umožňujúce projekt 
 • Procesy technického manažmentu a technické procesy 
 • Vybraná problematika nákladov na životný cyklus (LCC) systémov 
 • Štruktúra nákladových položiek v rámci LCC
 • Metódy a modely pre odhadovanie a výpočet nákladov na životný cyklus
 • Vybrané softvérové nástroje  na výpočet a odhad ceny životného cyklu
 • Kľúčové predpoklady a podmienky pre úspešnú aplikáciu prístupu založeného na MŽCS do procesov plánovania, riadenia, prípravy a realizácie programov a projektov v organizácii
 • Prínos z implementácie procesov a činností MŽCS  pre organizáciu

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 7:45 8:00
Program 8:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

8 hod.

Cena

220,00 € bez DPH / osoba
264,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 250,00 € 300,00 €
12.09.2019 - 13.09.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.10.2019 - 29.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
24 hodín 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
48 hodín 900,00 € 1 080,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
0 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-

ROZHOVOR: Aká je úloha lektora v korporáciách?

V rozhovore s lektorom a koučom Martinom Zibrínom sme sa pozreli na to, čo je úlohou lektora v korporáciách, ako otvoriť potenciál zamestnancom, ktorí chcú na sebe naozaj pracovať a povieme si aj pár typov na základe skúseností z veľkých korporácií.

Zobraziť viac

Zlepšenie fungovania tímu

Nesplnenie termínov, nedodržanie sľubov a neodovzdanie projektov je len zlomok problémov, ktoré vznikajú, keď tímy nefungujú dobre. Dokonca aj vtedy, keď úsilie tímu vedie k zdanlivo dobrým výsledkom, často dochádza k množstvu nevyužitých príležitostí kvôli rôznym problémom.

Zobraziť viac

Ako ovplyvniť obchodné výsledky Vašej spoločnosti

Obchodné výsledky a získavanie nových zákazníkov je jeden z najčastejšie riešených bodov na poradách takmer každej spoločnosti nastavenej na rast. Reálne dosahovanie výsledkov je však už menej obľúbená téma. Hlavne z pohľadu realizácie. Možností a spôsobov je viacero. Výhovoriek ako sa to nedá ešte viac. Otvorte svoju myseľ a poďme sa spolu pozrieť na možnosti, ktoré pozitívne ovplyvňujú obchodné výsledky.

Zobraziť viac

8 základných bodov ako zlepšiť aktívne počúvanie

Ľudia sú schopní zapamätať si od 25% do 50% toho, čo počujú (zdroj: Keld Jensen The Trust Factor: Negotiating in SMARTnership). To znamená že minimálne polovica toho, čo poviete svojím zamestnancom, nadriadenému alebo partnerovi sa vytratí do neznáma. Čo ak to bola presne tá dôležitá časť? Správnym aktívnym počúvaním dokáže človek zachrániť nejedno priateľstvo, manželstvo alebo...

Zobraziť viac

Aký štýl vedenia tímu je ten správny?

Každý manažér z času na čas kladie niekoľko otázok, na ktoré nepozná odpoveď a ktoré sú kľúčové k pokroku organizácie: Ako zefektívniť prácu svojho tímu? Ako zvládnuť zložité situácie a prispôsobiť im svoj štýl vedenia? Ako vytvoriť pokojnú atmosféru v tíme?

Zobraziť viac