Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Profesionálna telefonická a e-mailová komunikácia

Ciele kurzu

Absolvovaním kurzu sa zlepšíte v profesionálnej komunikácii so zákazníkmi, ako aj spolupracovníkmi. Spoznáte aké metódy a techniky využívať, aby bola telefonická a e-mailová komunikácia s klientom aktívna, empatická a ústretová. Naučíte sa využívať telefonickú a e-mailovú komunikáciu na dosahovanie svojich cieľov. Precvičíte si základné typy telefonickej a e-mailovej komunikácie v rámci tréningu modelových situácií. Získate sebaistotu pri telefonovaní a širokú paletu fráz a nástrojov na aktívne riadenie rozhovoru.

Obsahová náplň kurzu

 • Osnova telefonickej komunikácie – oslovenie, úvod, jadro, záver
 • Aktívne vs. pasívne počúvanie, zásady etikety a profesionality v styku so zákazníkom pri telefonickej komunikácii
 • Určenie cieľov, ktoré komunikáciou chceme dosiahnuť a hľadanie možností na ich dosiahnutie
 • Vytvorenie profesionálneho dojmu v telefonickom styku, dôležitosť hlasu v telefonickej komunikácii, empatia, spätná väzba v komunikácii, základné typy otázok techniky vysvetľovania – ako zamedziť komunikačným nedorozumeniam
 • Riešenie kritických situácií počas telefonovania – problémoví zákazníci
 • Štruktúra e-mailu, základné princípy písania e-mailov, vedenie e-mailovej konverzácie
 • Špecifiká emailovej komunikácie, vedenie e-mailovej konverzácie
 • Najčastejšie chyby emailovej komunikácie, riešenie kritických situácií prostredníctvom e-mailu
 • Tréning telefonickej a e-mailovej komunikácie spolu s poskytnutím spätnej väzby
   

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

250,00 € bez DPH / osoba
300,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 250,00 € 300,00 €
10.10.2019 - 11.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
07.11.2019 - 08.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
05.12.2019 - 06.12.2019
16 hodín 350,00 € 420,00 €
-
24 hodín 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
18 hodín 390,00 € 468,00 €
23.11.2019 - 24.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-

Referencie

 • So spoločnosťou CEMS sme začali intenzívnejšie spolupracovať v minulom roku a veľmi si ceníme ústretovosť a dostupnosť pri organizovaní školení. Vďaka odbornosti lektorov a ich praktickým skúsenostiam sme si rozšírili poznatky najmä z oblasti kvality. Na základe pozitívneho feedbacku od našich účastníkov plánujeme spoluprácu rozšíriť aj na iné oblasti.
  - ILJIN SLOVAKIA, s.r.o., Iveta Botló (Vedúci vzdelávania)