Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Energetický audit a legislatívne požiadavky na energetickú efektívnosť

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom praktické informácie o aktuálnej právnej úprave platnej v oblasti energetickej efektívnosti a vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa energetických auditov, ktoré sú v súčasnosti pre podniky s určitou celkovou spotrebou energie povinné. Počas kurzu účastníci získajú informácie o význame a praktických prínosoch jednotlivých súčastí energetického auditu pre identifikáciu možností zvyšovania efektívnosti výroby, distribúcie a spotreby energií vo výrobnom procese. Účastníci sa dozvedia a uvidia na konkrétnych príkladoch z praxe spôsob, akým analyzovať spotrebu energií a zostaviť energetickú bilanciu, ktorá po vizualizácii umožní odhaliť a správne kvantifikovať možnosti energetických úspor a tým tiež zníženia prevádzkových nákladov.

Obsahová náplň kurzu

  • Prehľad platných právnych predpisov v oblasti energetiky, energetickej efektívnosti a podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie a vysokovýkonnej kombinovanej výroby energie
  • Energetický audit, energetická efektívnosť
  • Analýza spotreby energie, jej rozdelenie na „fixnú a variabilnú“ a zostavenie energetických bilancií
  • Význam a spôsoby vizualizácie energetickej bilancie
  • Príklady oblastí s potenciálom zvýšenia energetickej efektívnosti
  • Možnosti využitia druhotných energetických zdrojov a spôsob určenia ich prínosu
  • Diskusia 

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

8 hod.

Cena

220,00 € bez DPH / osoba
264,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
48 hodín 900,00 € 1 080,00 €
-
24 hodín 640,00 € 768,00 €
-