Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Špecialista pre energetickú efektívnosť

Ciele kurzu

Spotreba energie predstavuje významnú položku v nákladovej bilancii každej budovy v súkromnom či verejnom sektore. Základným predpokladom pre dosiahnutie jej zníženia je dokonalá analýza súčasného stavu a systémový prístup ku zvyšovaniu efektívnosti pri dodávkach, distribúcii a spotrebe energie. Cieľom kurzu „Špecialista pre energetickú efektívnosť“ je poskytnúť účastníkom praktické informácie o aktuálnej právnej úprave platnej v oblasti energetickej efektívnosti. Druhým nemenej dôležitým cieľom je vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa postupov pri analýze energetickej spotreby a identifikácii možností zvyšovania efektívnosti pri výrobe, distribúcii a spotrebe energie v budovách, výrobných prevádzkach alebo komunálnej sfére.

Obsahová náplň kurzu

1. deň - ,,Úvod do problematiky energetickej efektívnosti" 

 • Prehľad platných právnych predpisov v oblasti energetiky, energetickej efektívnosti a podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie a vysokovýkonnej kombinovanej výroby energie
 • Definícia pojmov súvisiacich s využívaním energie a energetickou efektívnosťou
 • Energetická efektívnosť v budovách – rozdiel medzi energetickým certifikátom a energetickým auditom
 • Analýza spotreby energie, jej rozdelenie na „fixnú a variabilnú“ a zostavenie energetických bilancií

2. deň - ,,Možnosti zvyšovania energetickej efektívnosti a využitia alternatívnych zdrojov" 

 • Význam a spôsoby vizualizácie energetickej bilancie, zostavenie „Energetického profilu“
 • Rozdiel medzi „spotrebou“ a „využitím“ energie
 • Konkrétny príklad tvorby a vizualizácie energetického profilu, zadanie „úlohy“ účastníkom pre prípravu podkladov z vlastnej praxe 
 • Práca s údajmi predloženými účastníkmi – zostavenie energetických bilancií v časovom priebehu

3. deň - ,,Možnosti zvyšovania energetickej efektívnosti a využitia alternatívnych zdrojov" 

 • Možnosti využitia obnoviteľných energetických zdrojov
 • Zaradenie obnoviteľných energetických zdrojov do energetického profilu, stanovenie reálne využiteľného potenciálu
 • Konzultácie konkrétnych príkladov z praxe účastníkov
 • Prezentácia konkrétnych príkladov stanovenia parametrov využívania obnoviteľných zdrojov, alternatívnych zdrojov a druhotnej energie
 • Ekonomická analýza projektov energetickej efektívnosti

4. deň - ,,Manažment spotreby energie"

 • Zásady energetického manažmentu
 • Štruktúra systému energetického manažmentu a rozdelenie úloh
 • Význam „benchmarkingu“ pri riadení využitia energie
 • Praktický príklad určenia „dynamického benchmarku“
 • Možnosti financovania projektov energetickej efektívnosti
 • Diskusia ku konkrétnym otázkam účastníkov

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

24 hod.

Cena

640,00 € bez DPH / osoba
768,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
48 hodín 900,00 € 1 080,00 €
-