Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

DPO – Data Protection Officer

Ciele kurzu

Ochrana osobných údajov je aktuálne v rámci spoločností veľmi citlivá téma. Zákazníci požadujú mať svoje údaje v bezpečí a kladú stále väčší dôraz na garanciu ich zabezpečenia. Na základe zabezpečenia ochrany osobných údajov fyzických osôb Európska únia vydala záväzné nariadenie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR). Z nariadenia vyplýva, že určité typy spoločností musia vymenovať zodpovednú osobu (podľa čl. 37 nariadenia GDPR):

 • Orgány verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt (výnimka súdy)
 • Spoločnosti, ktorých hlavnou činnosťou je pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu
 • Spoločnosti, ktorých hlavnou činnosťou spoločnosti je spracúvanie osobitých kategórií osobných údajov (čl. 9 nariadenia) vo veľkom rozsahu

 

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov o všetkých povinnostiach a pravidlách, ktoré vyplývajú z nariadenia GDPR. Naučiť zodpovedné osoby analyzovať riziká a včas eliminovať hrozby, ktorým môžu čeliť.

 

Kurz DPO – Data Protection Officer spĺňa prísne medzinárodné požiadavky a je v súlade s  požiadavkami normy ISO/IEC 17024. Osvedčenie plní požiadavky pre Zodpovednú osobu podľa GDPR článok 37 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady.

Obsahová náplň kurzu

 • Základy ochrany osobných údajov
 • Ochrana osobných údajov z právneho hľadiska
 • Ochrana osobných údajov z technického hľadiska
 • Práva a povinnosti dotknutých osôb
 • Postavenie prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
 • Rozdelenie, spracovanie a bezpečnosť osobných údajov
 • Postavenie, úlohy a zodpovednosti zodpovednej osoby (DPO) podľa článkov 38 a 39 nariadenia GDPR
 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
 • Ochrana spracovania, zabezpečenia a prenosu osobných údajov do tretích krajín
 • Manažment GDPR v organizáciách – ako pripraviť organizáciu na zmeny spôsobené zavedením GDPR
 • Auditovanie podľa GDPR
 • Nezávislé dozorné orgány dohľadu na ochranu údajov
 • Incidenty a sankcie

Harmonogram

Program

1. deň

2. deň

3. deň

Registrácia

8:45

 

 

Program

9:00

9:00

9:00

Obed

12:00

12:00

12:00

Program

13:00

13:00

13:00

Ukončenie

16:00

16:00

16:00

Otázka ku školeniu

Otvorené školenia

Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os.
26.06.2019 - 28.06.2019 3 dni Hotel Empire****, J. Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava
390,00 €
/ osoba
468,00 €
/ osoba
Prihlásiť
10.09.2019 - 12.09.2019 3 dni Hotel Empire****, J. Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava
390,00 €
/ osoba
468,00 €
/ osoba
Prihlásiť
09.12.2019 - 11.12.2019 3 dni Hotel Empire****, J. Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava
390,00 €
/ osoba
468,00 €
/ osoba
Prihlásiť

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

24 hod.

Cena

390,00 € bez DPH / osoba
468,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
8 hodín 90,00 € 108,00 €
25.06.2019 + 2

Ako udržať metódu 5S funkčnú

V prvom rade treba priznať, že neexistuje presný návod ako metódu 5S udržať. Ani my Vám tu neprezradíme nejaké revolučné riešenie. Bolo by to veľmi jednoduché. Pokúsime sa Vám poskytnúť zopár rád a trikov tak, aby Vaši zamestnanci nepovažovali 5S za otravovanie a aby spolupracovali na jej udržiavaní a funkčnosti.

Zobraziť viac

ROZHOVOR: Čo je Lean Six Sigma

Lean Six Sigma je súbor techník a nástrojov, ktorý pomáha zabrániť stratám materiálu, energie, zákazníkov a ľudských zdrojov. V strede pozornosti je zákazník, ako externý činiteľ a zamestnanec, ako interný a najdôležitejší činiteľ. Lean Six Sigma je cesta úprimnosti, pokory a snahy robiť ľudí spokojnejšími.

Zobraziť viac

Stratégia prechodu z ISO/TS 16949:2009 na IATF16949:2016

Organizácia IATF (International Automotive Task Force = Medzinárodné združenie automobilového priemyslu), ktorá zastrešuje tvorbu tohto štandardu a celú nadväznú certifikačnú schému naďalej deklaruje spoluprácu s organizáciou ISO a nová verzia preto plne rešpektuje základnú osnovu a požiadavky nedávno publikovanej ISO 9001:2015.

Zobraziť viac