Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

DPO – Data Protection Officer

Ciele kurzu

Ochrana osobných údajov je aktuálne v rámci spoločností veľmi citlivá téma. Zákazníci požadujú mať svoje údaje v bezpečí a kladú stále väčší dôraz na garanciu ich zabezpečenia. Na základe zabezpečenia ochrany osobných údajov fyzických osôb Európska únia vydala záväzné nariadenie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR). Z nariadenia vyplýva, že určité typy spoločností musia vymenovať zodpovednú osobu (podľa čl. 37 nariadenia GDPR):

 • Orgány verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt (výnimka súdy)
 • Spoločnosti, ktorých hlavnou činnosťou je pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu
 • Spoločnosti, ktorých hlavnou činnosťou spoločnosti je spracúvanie osobitých kategórií osobných údajov (čl. 9 nariadenia) vo veľkom rozsahu

 

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov o všetkých povinnostiach a pravidlách, ktoré vyplývajú z nariadenia GDPR. Naučiť zodpovedné osoby analyzovať riziká a včas eliminovať hrozby, ktorým môžu čeliť.

 

Kurz DPO – Data Protection Officer spĺňa prísne medzinárodné požiadavky a je v súlade s  požiadavkami normy ISO/IEC 17024. Osvedčenie plní požiadavky pre Zodpovednú osobu podľa GDPR článok 37 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady.

Obsahová náplň kurzu

 • Základy ochrany osobných údajov
 • Ochrana osobných údajov z právneho hľadiska
 • Ochrana osobných údajov z technického hľadiska
 • Práva a povinnosti dotknutých osôb
 • Postavenie prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
 • Rozdelenie, spracovanie a bezpečnosť osobných údajov
 • Postavenie, úlohy a zodpovednosti zodpovednej osoby (DPO) podľa článkov 38 a 39 nariadenia GDPR
 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
 • Ochrana spracovania, zabezpečenia a prenosu osobných údajov do tretích krajín
 • Manažment GDPR v organizáciách – ako pripraviť organizáciu na zmeny spôsobené zavedením GDPR
 • Auditovanie podľa GDPR
 • Nezávislé dozorné orgány dohľadu na ochranu údajov
 • Incidenty a sankcie

Harmonogram

Program

1. deň

2. deň

3. deň

Registrácia

8:45

 

 

Program

9:00

9:00

9:00

Obed

12:00

12:00

12:00

Program

13:00

13:00

13:00

Ukončenie

16:00

16:00

16:00

Otázka ku školeniu

Otvorené školenia

Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os.
10.09.2019 - 12.09.2019 3 dni Hotel Empire****, J. Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava
390,00 €
/ osoba
468,00 €
/ osoba
Prihlásiť
09.12.2019 - 11.12.2019 3 dni Hotel Empire****, J. Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava
390,00 €
/ osoba
468,00 €
/ osoba
Prihlásiť

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

24 hod.

Cena

390,00 € bez DPH / osoba
468,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
8 hodín 90,00 € 108,00 €
13.09.2019 + 1