Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Kvalita pre teamleaderov a tréning zručností

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je pracovníkom vo funkcii majstra poskytnúť najdôležitejšie informácie o kvalite s napojením na ostatné dôležité oblasti integrovaného managementu firmy tak, aby ich nielen lepšie pochopili, ale mohli ich ľahšie predávať svojim spolupracovníkom, ktorých riadia. Úspešným absolvovaním kurzu podporíte dôležitosť uplatňovania jednotlivých nástrojov kvality v praxi a zvýšite úroveň ich využívania.

Obsahová náplň kurzu

1. deň

 • Vysvetlenie pojmu ,,kvalita"
 • Metodológia a základné nástroje kvality (QC Tools) - definícia procesu, Brainstorming, Ishikawa diagram príčin a následkov, PDCA, DMAIC, 5Why, Pareto analýza, Multivoting, Matica kritických faktorov, Radarový diagram, Histogram, Kanban
 • Kontrola kvality, kontrolné technológie,kontrolný plán
 • Indexy spôsobilosti
 • SPC – základy štatistických metód riadenia pre majstrov
 • Zachytávanie problémov kvality vo výrobe

 

2. deň

 • Vyhodnocovanie kvality výrobných procesov, ukazovatele
 • Riešenie problémov s kvalitou
 • Zodpovednosti, spolupráca s oddelením kvality
 • Pravidelné riešenie nekvality vo výrobe
 • Tréning zručností
 • Praktické príklady zlepšení kvality
 • Diskusia

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 7:45 8:00
Program 8:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Otvorené školenia

Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os.
12.12.2019 - 13.12.2019 2 dni Hotel Empire****, J. Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava
290,00 €
/ osoba
348,00 €
/ osoba
Prihlásiť

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

290,00 € bez DPH / osoba
348,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
8 hodín 180,00 € 216,00 €
11.12.2019