Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Change Management - Manažment zmien

Ciele kurzu

Účastníci budú vedieť charakterizovať zákonitosti a riziká procesu zmeny, identifikovať príležitosti a naplánovať efektívnu zmenu, odkomunikovať ju, zvládať odpor voči nej a zapojiť rôzne typy prijímateľov do zmeny vhodnými stratégiami. Zároveň zvládnu zabezpečiť multiplikačný efekt svojho pôsobenia v prospech zmeny. Budú poznať bariéry prekonávania zmien a odhalia ako vplýva zmena na jednotlivé typy ľudí. Budú poznať svoje prednosti a rezervy z hľadiska manažérskeho typu, využiteľné pri organizovaní a presadzovaní zmien v organizácii.

Obsahová náplň kurzu

 • Lewin - Sheinov model procesu zmeny
 • Bariéry zmien a paradigmy ako naše mapy videnia sveta
 • Stratégie zmeny podľa Kottera a Schlesingera - osveta a komunikácia, participácia a zapojenie, uľahčenie a podpora, vyjednávanie a dohoda, manipulácia a kooptácia, explicitné a implicitné donútenie - výhody a riziká
 • Ciele organizačných zmien - zmeny v technológii, administratívne zmeny a zmeny v ľuďoch
 • Agent zmeny a 11 intervenčných techník zmeny, ktoré môže použiť pri organizačnom rozvoji
 • Obsah aspektov zmeny postupnej a podstatnej
 • Priebeh zmeny a orientácia činností manažéra - rozpoznanie potreby zmeny, plánovanie a získavanie jednotlivcov i skupiny pre zmenu, realizácia a organizovanie zmeny a jej konsolidácia, vyhodnotenie
 • Prežívanie zmeny, angažovanosť jednotlivých typov - iniciátor, realizátor, nasledovník, konzervatívec a rebel a ich podpora pri zvládaní zmien
 • Prečo sa pracovníci bránia zmene, najčastejšie chyby pri zavádzaní zmien a stratégie zvládania odporu
 • Efektívna komunikácia vízie v procese zmeny
 • Analýza silového poľa podľa Lewina, identifikácia prioritných zdrojov a síl pre a proti zmene, akčný plán vlastnej zmeny
 • Modelové situácie vedenia porady na implementáciu zmeny s rôznymi typmi prijímateľov

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 7:45 8:00
Program 8:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

250,00 € bez DPH / osoba
300,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 250,00 € 300,00 €
12.09.2019 - 13.09.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.10.2019 - 29.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
24 hodín 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
48 hodín 900,00 € 1 080,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
0 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-