Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Conflict Management – riešenie konfliktných situácií

Ciele kurzu

Účastníci získajú vedomosti o  zákonitostiach  a príčinách konfliktov na pracovisku, poznajú stratégie a techniky prevencie a zvládania konfliktov a budú ich vedieť prakticky použiť. Dostanú návod ako rozvinúť svoje osobnostné predpoklady pri riešení problémov a naučia sa racionálne modifikovať svoje správanie pri riešení konfliktných situácií.

Obsahová náplň kurzu

 • Čo je to konflikt a aké sú jeho príčiny na pracovisku, užitočnosť konfliktu
 • Typy konfliktov: interpersonálny (medzi osobami, tímami), intrapersonálny
 • Účinky vnútorných  a vnútro-skupinových konfliktov na vzťahy s kolegami
 • Zdroje konfliktov - objektívne a subjektívne príčiny, etapy vývoja konfliktu, dôsledky neriešených konfliktov, emocionálne prvky konfliktov, ako rozvíjať svoje schopnosti riešenia problémov, identifikácia potenciálnych konfliktov a preventívne opatrenia
 • Sprievodné javy - narušená komunikácia, záporné emócie a narušenie stability
 • Identifikácia a analýza problému, hľadanie alternatív, riešenia a nové vnímanie
 • Ako premeniť konflikt na situáciu pragmatického riešenia problému
 • Vecné pravidlá riešenia problémov a rozhovor zameraný na riešenie konfliktu
 • Spôsoby zaobchádzania s konfliktom - integrácia, dominovanie, kompromis, vyhovenie a vyhnutie, v ktorej situácii ich využiť, aké sú ich prednosti a rezervy, autodiagnostika
 • Transakčná analýza - spôsob predchádzania konfliktu komunikáciou dospelý - dospelý
 • Hľadanie spoločného, Ja posolstvá, pomenovanie cieľa, riešenie a dohoda
 • Zvládanie hnevu, agresivity, nátlaku a manipulácie v konflikte
 • Zvládanie rôznych typov problémových situácií a konfliktov podľa požiadaviek a pracovných situácií poslucháčov, modelovanie  a precvičenie problémových situácií, analýza

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 7:45 8:00
Program 8:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

250,00 € bez DPH / osoba
300,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 250,00 € 300,00 €
12.09.2019 - 13.09.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.10.2019 - 29.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
24 hodín 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
48 hodín 900,00 € 1 080,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
0 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-