Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Zákaznícky prístup

Ciele kurzu

Účastníci získajú vedomosti o zákonitostiach zákazníckej komunikácie. Budú vedieť riadiť a usmerňovať kvalitu vzťahu so zákazníkom. Dokážu odhadnúť typ zákazníka a vybrať vhodný spôsob komunikácie s ním a využiť získané vedomosti vo svojej práci. Osvoja si princípy zákazníckeho prístupu a hľadania spôsobov k dosiahnutiu spokojnosti zákazníka.

Obsahová náplň kurzu

 • Čím je pre nás zákazník
 • Základné postoje, podmieňujúce úspech: vzťah k sebe, zákazníkovi a vlastnej činnosti
 • Základná stratégia - orientácia na spoluprácu ako faktor dlhodobých a kvalitných obchodných vzťahov s klientom, synergických riešení
 • Poznanie konkurencie, vytváranie vlastného imidžu a apelácie na odlišnosť
 • Sila presvedčivosti a význam dôvery, vierohodnosti a hodnovernosti
 • Štvorstupňový model zvládania námietok, námietka ako záujem
 • Analýza potrieb zákazníka, kladenie otázok a získanie dôvery
 • Typológia zákazníkov, zákaznícka mriežka, výber správania
 • Prozákaznícky prístup v telefonickej komunikácii
 • Význam prvého dojmu, intuície a lámanie ľadov
 • Prezentácia riešení s vyvolaním záujmu a udržanie pozornosti
 • Vedenie rozhovoru a aktívne počúvanie v osobnom aj telefonickom styku
 • Hľadanie ciest k dohode a udržaniu dlhodobého vzťahu

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 7:45 8:00
Program 8:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

250,00 € bez DPH / osoba
300,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 250,00 € 300,00 €
10.10.2019 - 11.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
07.11.2019 - 08.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
05.12.2019 - 06.12.2019
16 hodín 350,00 € 420,00 €
-
24 hodín 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
18 hodín 390,00 € 468,00 €
23.11.2019 - 24.11.2019

Referencie

 • So spoločnosťou CEMS sme začali intenzívnejšie spolupracovať v minulom roku a veľmi si ceníme ústretovosť a dostupnosť pri organizovaní školení. Vďaka odbornosti lektorov a ich praktickým skúsenostiam sme si rozšírili poznatky najmä z oblasti kvality. Na základe pozitívneho feedbacku od našich účastníkov plánujeme spoluprácu rozšíriť aj na iné oblasti.
  - ILJIN SLOVAKIA, s.r.o., Iveta Botló (Vedúci vzdelávania)