Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Práca s multikulturálnym tímom

Ciele kurzu

Účastníci budú poznať podstatu ľudského správania vzhľadom na štruktúru osobnosti. Budú poznať silu archetypov správania a silu sú podprahových motívov, ktoré si bežne neuvedomujeme a väčšinou sa vynoria v náročných situáciách. Naučia sa rozpoznať kultúrne vzorce a paradigmy, pre pochopenie a nové inšpirácie členov tímu. Spoznajú, že globalizácia má svoje limity i to, čo je efektívne robiť ďalej v rámci vlastných kompetencií. Budú poznať základné strategické východiská vlastnej firmy a pokúsia sa pozicionovať vlastné postavenie tímu a seba v celofiremnom snažení. Osvoja si postoje, ktoré ich budú viesť k celoživotnému vzdelávaniu a k inšpirácií ľudí v tímoch. Získajú rámcový obraz o snahách, víziách európskeho spoločenstva, EÚ a tiež spoznajú trendy v rámci tzv. Globálneho južného pásu.

Obsahová náplň kurzu

 • Transakčná analýza ako východisko k pochopeniu kultúrnych vzorcov a archetypov kultúry človeka, skupiny, národa a svedomia človeka
 • Celostné vnímanie, myslenie a postoje, zmena paradigiem
 • Globalizácia a jej limity, regionálne aktivity - návrat k lokálnym záujmom, potrebám, akceptujúc globálne vízie - všetko súvisí so všetkým „motýlie krídla a hurikán“
 • Základné východiská vízie a obchodná stratégia firmy
 • Pozicioning účastníka v rámci skupiny a v rámci firmy - súčasnosť, vychádzajúca z firemnej vízie
 • Pozicioning firmy v rámci automobilového priemyslu na Slovensku, vo svete - súčasnosť
 • Postindustriálna spoločnosť - charakteristika, spôsob myslenia, personálne nástroje riadenia ľudských zdrojov, trendy vzhľadom na súčasnosť a budúcnosť, vedenie ľudí
 • Informačný, znalostný vek a vek múdrosti - charakteristika, spôsob myslenia, personálne nástroje riadenia ľudských zdrojov
 • Globálne zámery EÚ, návrat k východiskám a hodnotám - dekompozícia a možnosti inšpirácie a implementácie:
  • v oblasti automobilového priemyslu - rámce kde, čo, ako, kto, dokedy
  • v oblasti emisií - rámce kde, čo, ako, kto, dokedy
  • v oblasti dopravy, železníc - rámce kde, čo, ako, kto, dokedy
  • v oblasti vzdelávania - rámce kde, čo, ako, kto , dokedy
  • celoživotné vzdelávanie - rámce kde, čo, ako, kto, dokedy
  • regionálny rozvoj a iné
 • Globálny južný pás a dekompozícia strategických alternatívnych scenárov

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 7:45 8:00
Program 8:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

250,00 € bez DPH / osoba
300,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 250,00 € 300,00 €
03.10.2019 - 04.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
22.08.2019 - 23.08.2019 + 1
16 hodín 250,00 € 300,00 €
22.10.2019 - 23.10.2019
4 hodiny 180,00 € 216,00 €
31.05.2019

ROZHOVOR: Aká je úloha lektora v korporáciách?

V rozhovore s lektorom a koučom Martinom Zibrínom sme sa pozreli na to, čo je úlohou lektora v korporáciách, ako otvoriť potenciál zamestnancom, ktorí chcú na sebe naozaj pracovať a povieme si aj pár typov na základe skúseností z veľkých korporácií.

Zobraziť viac

Zlepšenie fungovania tímu

Nesplnenie termínov, nedodržanie sľubov a neodovzdanie projektov je len zlomok problémov, ktoré vznikajú, keď tímy nefungujú dobre. Dokonca aj vtedy, keď úsilie tímu vedie k zdanlivo dobrým výsledkom, často dochádza k množstvu nevyužitých príležitostí kvôli rôznym problémom.

Zobraziť viac

Ako pripraviť netradičný teambuilding spojený s motiváciou zamestnancov

Bežne sa teambuildingy organizujú najmä za odmenu pre zamestnancov ako pochvala za dobre vykonanú prácu. Nie je to zlé, ale dá sa z nich vyťažiť oveľa viac. Teambuilding môže slúžiť ako výborný nástroj na utuženie tímovej práce a zvýšenie motivácie zamestnancov. Spája zamestnancov, motivuje ich vytváraniu pozitívneho pracovného prostredia a lepším výsledkom. Pomáha zlepšovať vnútornú komunikáciu, produktivitu, morálku na pracovisku a pomáha zamestnancom lepšie sa spoznávať.

Zobraziť viac

Aký štýl vedenia tímu je ten správny?

Každý manažér z času na čas kladie niekoľko otázok, na ktoré nepozná odpoveď a ktoré sú kľúčové k pokroku organizácie: Ako zefektívniť prácu svojho tímu? Ako zvládnuť zložité situácie a prispôsobiť im svoj štýl vedenia? Ako vytvoriť pokojnú atmosféru v tíme?

Zobraziť viac

Referencie

 • So spoločnosťou CEMS sme začali intenzívnejšie spolupracovať v minulom roku a veľmi si ceníme ústretovosť a dostupnosť pri organizovaní školení. Vďaka odbornosti lektorov a ich praktickým skúsenostiam sme si rozšírili poznatky najmä z oblasti kvality. Na základe pozitívneho feedbacku od našich účastníkov plánujeme spoluprácu rozšíriť aj na iné oblasti.
  - ILJIN SLOVAKIA, s.r.o., Iveta Botló (Vedúci vzdelávania)