Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Prezentačné zručnosti

Ciele kurzu

Účastníci budú poznať metódy a techniky ako vypracovať pútavé prezentácie zamerané na konkrétne ciele a na cieľovú skupinu. Budú mať znalosti o formách a spôsoboch prezentovania, naučia sa ako narábať s priestorom, akú techniku zvoliť a ako sa vyvarovať najčastejším chybám pri prezentovaní. Budú vedieť efektívne zvoliť formu prezentácie, vzhľadom k jej cieľu a poslucháčom a dokážu efektívnejšie zvládať trému a stres,  či zvýšiť svoju sebadôveru pri vystupovaní v malej skupine, na porade a na verejnosti.

Obsahová náplň kurzu

  • Základné zásady a prvky prezentácie, analýza a formulácia cieľa prezentácie, Kolbov cyklus poznávania a učenia a jeho správne použitie pri vzdelávaní dospelých
  • Poznanie potrieb a preferencií poslucháčov, identifikácia štýlov poznávania a jej využitie pri príprave, aké informácie o poslucháčoch si treba zistiť pre efektívny priebeh prezentácie
  • Čo je úlohou prednášajúceho, ako získa pozornosť a dobre zapôsobí na poslucháčov, zrozumiteľnosť vyjadrovania a vokálnej zložky
  • Tri kategórie informácií, štruktúra prezentácie, úvod, jadro, záver, overenie porozumenia
  • Vytvorenie prezentácie, usporiadanie priestoru, vizualizácia, možnosti poslucháčov vyskúšať si tému v praxi
  • Neverbálne prejavy trénera aj poslucháčov, ako ich čítať a čo robiť
  • Technické pomôcky a ich príprava, vhodné zapojenie poslucháčov do prezentácie
  • Otázky z publika pri prezentovaní, ich vytváranie, reakcie na otázky a námietky, zvládanie problémových poslucháčov, vystupovanie pred autoritami
  • Prezentovanie pred kamerou s  videoanalýzou, vyhodnotenie vzdelávania, spätná väzba
  • Zvládanie trémy a napätia pred a počas prednášania – techniky

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 7:45 8:00
Program 8:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

250,00 € bez DPH / osoba
300,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 250,00 € 300,00 €
26.09.2019 - 27.09.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
24.10.2019 - 25.10.2019
8 hodín 180,00 € 216,00 €
16.08.2019 + 1
16 hodín 250,00 € 300,00 €
17.10.2019 - 18.10.2019
11 hodín 240,00 € 288,00 €
26.10.2019

ROZHOVOR: Aká je úloha lektora v korporáciách?

V rozhovore s lektorom a koučom Martinom Zibrínom sme sa pozreli na to, čo je úlohou lektora v korporáciách, ako otvoriť potenciál zamestnancom, ktorí chcú na sebe naozaj pracovať a povieme si aj pár typov na základe skúseností z veľkých korporácií.

Zobraziť viac

Zlepšenie fungovania tímu

Nesplnenie termínov, nedodržanie sľubov a neodovzdanie projektov je len zlomok problémov, ktoré vznikajú, keď tímy nefungujú dobre. Dokonca aj vtedy, keď úsilie tímu vedie k zdanlivo dobrým výsledkom, často dochádza k množstvu nevyužitých príležitostí kvôli rôznym problémom.

Zobraziť viac

Ako pripraviť netradičný teambuilding spojený s motiváciou zamestnancov

Bežne sa teambuildingy organizujú najmä za odmenu pre zamestnancov ako pochvala za dobre vykonanú prácu. Nie je to zlé, ale dá sa z nich vyťažiť oveľa viac. Teambuilding môže slúžiť ako výborný nástroj na utuženie tímovej práce a zvýšenie motivácie zamestnancov. Spája zamestnancov, motivuje ich vytváraniu pozitívneho pracovného prostredia a lepším výsledkom. Pomáha zlepšovať vnútornú komunikáciu, produktivitu, morálku na pracovisku a pomáha zamestnancom lepšie sa spoznávať.

Zobraziť viac

8 základných bodov ako zlepšiť aktívne počúvanie

Ľudia sú schopní zapamätať si od 25% do 50% toho, čo počujú (zdroj: Keld Jensen The Trust Factor: Negotiating in SMARTnership). To znamená že minimálne polovica toho, čo poviete svojím zamestnancom, nadriadenému alebo partnerovi sa vytratí do neznáma. Čo ak to bola presne tá dôležitá časť? Správnym aktívnym počúvaním dokáže človek zachrániť nejedno priateľstvo, manželstvo alebo...

Zobraziť viac

Aký štýl vedenia tímu je ten správny?

Každý manažér z času na čas kladie niekoľko otázok, na ktoré nepozná odpoveď a ktoré sú kľúčové k pokroku organizácie: Ako zefektívniť prácu svojho tímu? Ako zvládnuť zložité situácie a prispôsobiť im svoj štýl vedenia? Ako vytvoriť pokojnú atmosféru v tíme?

Zobraziť viac