Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Prezentačné zručnosti

Ciele kurzu

Účastníci budú poznať metódy a techniky ako vypracovať pútavé prezentácie zamerané na konkrétne ciele a na cieľovú skupinu. Budú mať znalosti o formách a spôsoboch prezentovania, naučia sa ako narábať s priestorom, akú techniku zvoliť a ako sa vyvarovať najčastejším chybám pri prezentovaní. Budú vedieť efektívne zvoliť formu prezentácie, vzhľadom k jej cieľu a poslucháčom a dokážu efektívnejšie zvládať trému a stres,  či zvýšiť svoju sebadôveru pri vystupovaní v malej skupine, na porade a na verejnosti.

Obsahová náplň kurzu

  • Základné zásady a prvky prezentácie, analýza a formulácia cieľa prezentácie, Kolbov cyklus poznávania a učenia a jeho správne použitie pri vzdelávaní dospelých
  • Poznanie potrieb a preferencií poslucháčov, identifikácia štýlov poznávania a jej využitie pri príprave, aké informácie o poslucháčoch si treba zistiť pre efektívny priebeh prezentácie
  • Čo je úlohou prednášajúceho, ako získa pozornosť a dobre zapôsobí na poslucháčov, zrozumiteľnosť vyjadrovania a vokálnej zložky
  • Tri kategórie informácií, štruktúra prezentácie, úvod, jadro, záver, overenie porozumenia
  • Vytvorenie prezentácie, usporiadanie priestoru, vizualizácia, možnosti poslucháčov vyskúšať si tému v praxi
  • Neverbálne prejavy trénera aj poslucháčov, ako ich čítať a čo robiť
  • Technické pomôcky a ich príprava, vhodné zapojenie poslucháčov do prezentácie
  • Otázky z publika pri prezentovaní, ich vytváranie, reakcie na otázky a námietky, zvládanie problémových poslucháčov, vystupovanie pred autoritami
  • Prezentovanie pred kamerou s  videoanalýzou, vyhodnotenie vzdelávania, spätná väzba
  • Zvládanie trémy a napätia pred a počas prednášania – techniky

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 7:45 8:00
Program 8:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

250,00 € bez DPH / osoba
300,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 250,00 € 300,00 €
26.09.2019 - 27.09.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
24.10.2019 - 25.10.2019
8 hodín 180,00 € 216,00 €
16.08.2019 + 1
16 hodín 250,00 € 300,00 €
17.10.2019 - 18.10.2019
11 hodín 240,00 € 288,00 €
26.10.2019