Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Time Management

Ciele kurzu

Počítanie odpracovaných hodín nie je zmyslom života ani zmyslom organizácie pre ktorú pracujete. Rovnako to nie je ani záruka kvality a kvantity vykonanej práce. Dôležité sú výsledky. Tí najlepší manažéri dosahujú skvelé výsledky v čo najkratšom čase. Tento tréning je zameraný hlavne na perfektné zvládnutie vlastného času pomocou techník plánovania. Účastníci budú poznať metódy efektívneho využívania pracovného času, naučia sa krátkodobo aj dlhodobo naplánovať prioritné úlohy a delegovať. Dostanú spätnú väzbu ako zmeniť svoje návyky, ako identifikovať svoje priority a ako zamedziť žrútom času ovplyvňovať ich drahocenný čas. Hlavným posolstvom tréningu je vyhnúť sa syndrómu vyhorenia efektívnym plánovaním času.

Obsahová náplň kurzu

 • Typy pracovníkov z hľadiska rýchlosti práce
 • Žrúti a zlodeji času
 • Určovanie vlastných priorít a cieľov
 • Čas, vnímanie času, koláč času, role v živote človeka, rovnováha 4 druhov času
 • Analýza pracovného času, snímka pracovného času, pílový efekt
 • Techniky time managementu, metóda ABC, Eisenhoverova matica času a ďalšie techniky
 • Plánovanie času, techniky plánovania, krivka výkonnosti
 • Poznanie doby najvyššieho vlastného pracovného výkonu
 • Paretovo pravidlo v time managemente
 • Definovanie cieľov
 • Organizácia pracovného prostredia pre lepšie využívanie času
 • Techniky efektívnej práce, práca s písomnosťami, telefonáty, návštevy, porady
 • Praktické cvičenia z oblasti time managementu

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 7:45 8:00
Program 8:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

8 hod.

Cena

180,00 € bez DPH / osoba
216,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 250,00 € 300,00 €
12.09.2019 - 13.09.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.10.2019 - 29.10.2019
16 hodín 250,00 € 300,00 €
28.11.2019 - 29.11.2019
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
24 hodín 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
48 hodín 900,00 € 1 080,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
-
0 hodín 250,00 € 300,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-