Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Požiadavky na kvalitu vo zváraní a ich implementácia podľa požiadaviek noriem ISO 3834 a ISO 1090

Ciele kurzu

Oboznámiť podrobne účastníkov kurzu o normách ISO 3834 a ISO 1090. Pripraviť účastníkov na implementáciu noriem a úspešné zvládnutie certifikácie.

Obsahová náplň kurzu

  • požiadavky systémov manažérstva kvality vo zváraní
  • požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní
  • kritéria pre voľbu úrovne požiadaviek kvality
  • požiadavky noriem  ISO 3834 a ISO 1090
  • prehľad noriem súvisiacich so zváraním

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 7:45 8:00
Program 8:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

8 hod.

Cena

180,00 € bez DPH / osoba
216,00 € s DPH / osoba
Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-