Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Tvorba postupov zvárania WPS a schvaľovanie WPQR

Ciele kurzu

Oboznámiť účastníkov kurzu o správnom používaní zváracích postupov a ich schvaľovaní. Prakticky vysvetliť pochopenie formuláru WPS a protokolu WPQR.

Obsahová náplň kurzu

 • základy systémov manažérstva kvality vo zváraní
 • normy na stanovovanie postupov pri zváraní
 • WPS – špecifikácia zváracieho procesu
  • normatívne požiadavky na obsah WPS formulára
  • predbežne stanovený postup zváranie pWPS
  • proces tvorby WPS
  • stanovený postup zváranie WPS
 • kontrola zvarových spojov
 • WPQR – schvaľovanie zváracieho postupu
  • proces schvaľovania WPQR
  • zapisovanie testovaných hodnôt do protokolu WPQR

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 7:45 8:00
Program 8:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

8 hod.

Cena

180,00 € bez DPH / osoba
216,00 € s DPH / osoba
Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-