Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Vyhotovenie zvarov a kontrola kvality

Ciele kurzu

Oboznámiť účastníkov o najnovších technológiach, postupoch, schvaľovaní, kvalite, kontrole, normách a legislatíve pri zváraní. Účastníci sa naučia uplatňovať tieto poznatky vo vzťahu k životnému prostrediu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Obsahová náplň kurzu

 • Základné typy zvárania:
  •  zváranie plameňom
  •  ručné zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou
  •  zváranie v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
  • zváranie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
 • Základné typy materiáov:
  •  nelegované a nízkolegované ocele nevyžadujúce predohrev
  •  vysokolegované austenitické ocele
  •  meď a jej zliatiny
  •  hliník a jeho zliatiny
 • Spôsob zvárania
 • Tvar spoja
 • Poloha zvárania
 • Príprava zvarových plôch
 • Prídavný materiál
 • Predhrev
 • Spracovanie po zváraní
 • Ochranný plyn
 • Kontrola:
  •  NDT - nedeštruktívne skúšky
  •  DT - deštruktívne skúšky

Normy na posudzovanie kvality zvarov

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 7:45 8:00
Program 8:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

290,00 € bez DPH / osoba
348,00 € s DPH / osoba
Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-