Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Oboznámenie sa so Smernicou 93/42/EHS Európskeho parlamentu a rady

Ciele kurzu

Oboznámiť podrobne účastníkov kurzu so Smernicou 93/42/EHS Európskeho parlamentu a rady.

Obsahová náplň kurzu

 • Definícia a oblasť pôsobnosti
 • Uvedenie na trh a uvedenie do prevádzky
 • Základné požiadavky
 • Voľný pohyb, pomôcky určené pre zvláštne účely
 • Odkaz na normy, výbor pre normy a technické predpisy, výbor pre zdravotnícke pomôcky
 • Ochranná doložka
 • Klasifikácia
 • Informácie o nežiadúcich príhodách vzniknutých po uvedení pomôcok na trh
 • Postupy posudzovania zhody
 • Osobitný postup pre systémy a súpravy
 • Rozhodnutia týkajúce sa klasifikácii, doložka o výnimke
 • Registrácia osôb zodpovedných za uvádzanie pomôcok na trh
 • Klinické skúšky
 • Notifikované orgány
 • Označenie CE a nesprávne umiestnené označenie CE
 • Rozhodnutie o odmietnutí alebo obmedzení
 • Dôvernosť
 • Zrušenie a zmeny smerníc
 • Vykonávacie a prechodné ustanovenia
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

8 hod.

Cena

180,00 € bez DPH / školenie
216,00 € s DPH / školenie

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-