Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Štatistická prebierka

Ciele kurzu

Detailne oboznámiť účastníkov s metodológiou štatistickej prebierky, ako správne analyzovať počet nezhodných produktov, aké druhy preberacích plánov výberových kontrol využiť pre riadenie percenta nezhodných jednotiek. Zvládnutie štatistických metód, ktoré prispievajú k zvýšeniu stability výrobného procesu.

Obsahová náplň kurzu

 • Náhodná premenná, stredná hodnota a jej rozptyl
 • Testovanie štatistických hypotéz a strednej hodnoty, výberová charakteristika
 • Štatistické riadenie kvality, TQM
 • Typy štatistických prebierok a preberacích plánov
 • Preberacie plány jedným výberom, kontrola jedným výberom, opravné kontroly
 • Operatívne charakteristiky typu A a B, opravné kontroly a preberací plán
 • Preberacie plány dvojitým a viacnásobným výberom
 • Kontrola postupným výberom v prípade binomického a poissonovho rozdelenia
 • Očakávaná veľkosť výberu, operatívna charakteristika, porovnanie kontrol a ich typy
 • Štatistická prebierka meraním, plány na kontrolu nezhodných jednotiek a parametra procesu, plány so zúženým tolerančným poľom
 • Reťazová výberová kontrola, výberová kontrola pre plynulú výrobu, zriedkavá výberová kontrola, zohľadnenie chýb v kontrolných procedúrach
 • Optimalizácia parametrov preberacích plánov
 • Praktické cvičenia a príklady počas priebehu kurzu

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

290,00 € bez DPH / osoba
348,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
32 hodín 520,00 € 624,00 €
07.11.2019 - 08.11.2019, 14.11.2019 - 15.11.2019
16 hodín 240,00 € 288,00 €
10.10.2019 - 11.10.2019
16 hodín 240,00 € 288,00 €
17.10.2019 - 18.10.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
24.10.2019 - 25.10.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-

Referencie

 • Doterajšia spolupráca bola na vysokej profesionálnej úrovni. Oceňujem rozhľad zamestnancov. Spoluprácu sme začali na základe odporúčania od nášho obchodného partnera a my spoločnosť budeme určite odporúčať ďalej.
  - ITW Slovakia s.r.o., Lenka Langerová (HR Officer)

 • Solídny profesionálny prístup, ústretovosť pri napĺňaní požiadaviek a hľadaní vhodných termínov školení, pripravenosť a odbornosť lektorov a dochvíľnosť. Komplexnosť cenovej ponuky. Spoluprácu hodnotím veľmi pozitívne. Spoločnosť som predtým nepoznal, oslovila ma ponuka a obsah školení ponúkaných na internete vzhľadom na naše požiadavky. Takisto komunikácia bola na profesionálnej úrovni. Spätná väzba môjho tímu zo školení bola vždy pozitívna.
  - Garrett – Advancing Motion, Vladimír Varga ( Learning and development coordinator)

 • So spoločnosťou CEMS sme začali intenzívnejšie spolupracovať v minulom roku a veľmi si ceníme ústretovosť a dostupnosť pri organizovaní školení. Vďaka odbornosti lektorov a ich praktickým skúsenostiam sme si rozšírili poznatky najmä z oblasti kvality. Na základe pozitívneho feedbacku od našich účastníkov plánujeme spoluprácu rozšíriť aj na iné oblasti.
  - ILJIN SLOVAKIA, s.r.o., Iveta Botló (Vedúci vzdelávania)

 • So spoločnosťou CeMS sme začali spoluprácu pred prípravou na certifikačný audit. Spolupráca bola od začiatku dobrá. Postupne sme začali absolvovať aj školenia od CeMS. Oceňujem ochotu pomôcť, poradiť aj mimo školení. Školenia sú vykonávané na vysokej profesionálnej úrovni, oceňujeme profesionalitu lektorov.
  - Gimax Group, Ing. Zuzana Ostrochovská (Referent IMS)