Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických rizík

Ciele kurzu

Oboznámenie sa s problematikou KBÚ a ES. Pochopenie ich významu v riadení chemických rizík a ich správne používanie v praxi za účelom zaistenia chemickej bezpečnosti podniku. Kurz je určený hlavne pre pracovníkov zodpovedných za činnosti vo vzťahu k chemickým látkam, bezpečnostných technikov, ekológov, chemikov a pracovníkov nákupu chemických látok.

Obsahová náplň kurzu

 • Legislatíva v oblasti riadenia chemických látok a povinnosti z nej vyplývajúce
 • Základné princípy klasifikácie chemických látok a zmesí
 • Povinnosti vyplývajúce z CLP – klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok a zmesí
 • Vymedzenie KBÚ a ich rozsah
 • KBÚ a ES – ich význam pri riadení chemických rizík
 • SVHC látky
 • Príklady KBÚ a ich použitie v praxi so zreteľom na informovanosť zainteresovaných strán
 • Sankcie vyplývajúce z nedodržania legislatívnych požiadaviek v oblasti riadenia chemických látok

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Otvorené školenia

Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os.
16.10.2019 1 deň Hotel Empire****, J. Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava
180,00 €
/ osoba
216,00 €
/ osoba
Prihlásiť

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

8 hod.

Cena

180,00 € bez DPH / osoba
216,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 140,00 € 168,00 €
07.08.2019, 09.08.2019 + 2
16 hodín 290,00 € 348,00 €
17.10.2019 - 18.10.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
14.10.2019 - 15.10.2019
8 hodín 90,00 € 108,00 €
07.08.2019 + 2
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
32 hodín 280,00 € 336,00 €
06.08.2019 - 09.08.2019 + 2

Referencie

 • So spoločnosťou CeMS sme začali spoluprácu pred prípravou na certifikačný audit. Spolupráca bola od začiatku dobrá. Postupne sme začali absolvovať aj školenia od CeMS. Oceňujem ochotu pomôcť, poradiť aj mimo školení. Školenia sú vykonávané na vysokej profesionálnej úrovni, oceňujeme profesionalitu lektorov.
  - Gimax Group, Ing. Zuzana Ostrochovská (Referent IMS)