Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

Lean Six Sigma krok po kroku

Ciele kurzu


Školenie je zamerané na časový harmonogram zavádzania jednotlivých nástrojov Lean Six Sigma. Účastníci školenia sa oboznámia s tým, že na zlepšovanie procesov musia najprv spoznať proces, potom pochopiť jeho odchýlky od štandardného stavu, identifikovať najdôležitejšie problémy a stanoviť priority odstraňovania problémov. Na základe získaných údajov je dôležité vybrať vhodný nástroj, ktorým eliminujeme problém, čiže stratu. Rovnako dôležité je nájsť efektívnejšie nastavenie procesu a udržiavať ho v tomto stave, až po ďalší krok zlepšenia.

Obsahová náplň kurzu

 • Stručná história Lean Six Sigma
 • Rozdiel medzi riadením procesov metódami Lean Six Sigma a direktívnym riadením
 • Prvý krok: 5S, poriadok, ako základ všetkého
 • Druhý krok: mapovanie procesov, spôsoby získavania informácií o existujúcich procesoch, TAG systém, mapa nebezpečných a nedostupných miest, mapa zdrojov kontaminácií
 • Tretí krok: spoznanie strát v procese, rozdelenie strát do skupín podľa TIMWOOD, strom strát, nástroj na postupné odstraňovanie problémov
 • Štvrtý krok: spoznanie základných nastavení procesných parametrov, kedy je proces v základných podmienkach, vizuálne označenie nastavovaných veličín.
 • Piaty krok: odstraňovanie strát na linkách pomocou zistenia koreňových príčin: TAG, RCA, Green Belt projekt, Black Belt projekt, a odstraňovanie strát z ostatných aktivít, ako je čistenie, prerábky: SMED
 • Šiesty krok: Udržiavanie a zlepšovanie procesu: Regulačné diagramy, Kaizen systém, OPL systém, MSA

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

290,00 € bez DPH / osoba
348,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
8 hodín 180,00 € 216,00 €
20.11.2019
16 hodín 340,00 € 408,00 €
26.09.2019 - 27.09.2019
32 hodín 520,00 € 624,00 €
07.11.2019 - 08.11.2019, 14.11.2019 - 15.11.2019
16 hodín 240,00 € 288,00 €
10.10.2019 - 11.10.2019
16 hodín 240,00 € 288,00 €
17.10.2019 - 18.10.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
24.10.2019 - 25.10.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-

Referencie

 • Doterajšia spolupráca bola na vysokej profesionálnej úrovni. Oceňujem rozhľad zamestnancov. Spoluprácu sme začali na základe odporúčania od nášho obchodného partnera a my spoločnosť budeme určite odporúčať ďalej.
  - ITW Slovakia s.r.o., Lenka Langerová (HR Officer)

 • Solídny profesionálny prístup, ústretovosť pri napĺňaní požiadaviek a hľadaní vhodných termínov školení, pripravenosť a odbornosť lektorov a dochvíľnosť. Komplexnosť cenovej ponuky. Spoluprácu hodnotím veľmi pozitívne. Spoločnosť som predtým nepoznal, oslovila ma ponuka a obsah školení ponúkaných na internete vzhľadom na naše požiadavky. Takisto komunikácia bola na profesionálnej úrovni. Spätná väzba môjho tímu zo školení bola vždy pozitívna.
  - Garrett – Advancing Motion, Vladimír Varga ( Learning and development coordinator)

 • So spoločnosťou CEMS sme začali intenzívnejšie spolupracovať v minulom roku a veľmi si ceníme ústretovosť a dostupnosť pri organizovaní školení. Vďaka odbornosti lektorov a ich praktickým skúsenostiam sme si rozšírili poznatky najmä z oblasti kvality. Na základe pozitívneho feedbacku od našich účastníkov plánujeme spoluprácu rozšíriť aj na iné oblasti.
  - ILJIN SLOVAKIA, s.r.o., Iveta Botló (Vedúci vzdelávania)

 • So spoločnosťou CeMS sme začali spoluprácu pred prípravou na certifikačný audit. Spolupráca bola od začiatku dobrá. Postupne sme začali absolvovať aj školenia od CeMS. Oceňujem ochotu pomôcť, poradiť aj mimo školení. Školenia sú vykonávané na vysokej profesionálnej úrovni, oceňujeme profesionalitu lektorov.
  - Gimax Group, Ing. Zuzana Ostrochovská (Referent IMS)