Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

LEADERSHIP I- Analýza osobnosti lídra

Ciele kurzu

Leadership I. Je vstupným tréningom líderských schopností .Naša osobnosť sa formuje nielen učením a prostredím, ale aj disponuje určitými danosťami, ktoré nám buď prácu lídra uľahčujú, alebo sťažujú. Vtedy hovoríme, že sa s tým niekto narodil, alebo sa na tom narobil. V prvej časti tréningu si rozoberieme základné pojmy leadershipu, vedenia ľudí, pozrieme sa na vnútorné motivačné faktory, ktoré nám pomáhajú v každodennej práci lídra. Budeme si hovoriť o tom, ako čeliť výzvam, ako riešiť problémy a ako si nastavovať ciele v pracovnom živote tak, aby sme sa dostali plynule k ich vykonávaniu a naplneniu.

Obsahová náplň kurzu

  • Oboznámenie s Leadershipom, príklady lídrov a ich správania
  • Charakteristika lídra- vízia, organizovanie, zameranie sa na cieľ, práca s potenciálom ľudí, budovanie systému, práca s nápadmi a kreatívnym myslením
  • Budovanie vplyvu a autority lídra
  • Vnútorná motivácia a jej zdroje- aké sú zdroje Vašej motivácie? Čo Vám pomáha pri prekonávaní prekážok? Prečo sa chcete osobnostne rozvíjať?
  • Práca so sebareflexiou- spätná väzba, jej prijímanie a opatrenia, hodnotenie uskutočnených rozhodnutí, spôsoby získavania spätnej väzby
  • Efektívne učenie sa, určovanie kedy a akým spôsobom sa najviac naučíte?
  • Komunikácia, ktorú ľudia nasledujú- spoznanie a využitie svojich silných stránok pri komunikácii, reč tela a neverbálna komunikácia s publikom, zdroje vplyvu autority
  • Príprava plánu rozvoja svojich líderských zručností a budovanie líderských postojov
  • Praktický tréning práce so spätnou väzbou a motiváciou

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Otvorené školenia

Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os.
19.09.2019 - 20.09.2019 2 dni Hotel Empire****, J. Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava
290,00 €
/ osoba
348,00 €
/ osoba
Prihlásiť

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

290,00 € bez DPH / osoba
348,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 290,00 € 348,00 €
17.10.2019 - 18.10.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
14.11.2019 - 15.11.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
12.12.2019 - 13.12.2019
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
18 hodín 390,00 € 468,00 €
09.11.2019 - 10.11.2019