Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice
SK
CS

LEADERSHIP II- Vedenie a práca s tímom

Ciele kurzu

V Leadershipe II. sa budeme venovať podrobnejšie práci s ľuďmi a výkonným tímom. Budeme odkrývať vnútornú motiváciu našich podriadených, budeme pracovať na nastavovaní očakávaní a budeme sa učiť delegovať prácu a právomoci podľa vzniknutej
situácie. Vďaka tomu, že spoznáme vnútorné faktory motivácie, budeme môcť vytvoriť
výkonnejší tím a zvýšiť tak kvalitu našej práce.

Obsahová náplň kurzu

  • Štýly vedenia ľudí a ich charakteristika, šesť štýlov leadershipu a identifikácia preferované štýlu vedenia
  • Slabé stránky jednotlivých štýlov vedenia ľudí a ich korigovanie
  • Situačný prístup vedenia manažérov a spolupracovníkov a zmena paradigmy riadenia
  • Zvládanie situácií, kedy je potrebná zmena štýlu vedenia
  • Zadávanie úloh a kontrola ich plnenia, poskytnutie konštruktívnej spätnej väzby tak, aby motivovala k zlepšeniu
  • Typológia tímov a ich vývoj, prispôsobenie vlastného štýlu riadenia tímu
  • Analýza aktuálnej situácie v tíme, návrh zmien a opatrení pre zlepšenie výkonnosti tímu
  • Tvorba kultúry v spoločnosti- budovanie dôvery, hodnôt a efektívnej komunikácie
  • Ako svojim správaním a činmi vyjadriť osobné hodnoty a budovať firemnú kultúru
  • Praktický tréning práce s tímom a riešenie modelových situácií

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Otvorené školenia

Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os.
17.10.2019 - 18.10.2019 2 dni Hotel Empire****, J. Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava
290,00 €
/ osoba
348,00 €
/ osoba
Prihlásiť

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

16 hod.

Cena

290,00 € bez DPH / osoba
348,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 290,00 € 348,00 €
19.09.2019 - 20.09.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
14.11.2019 - 15.11.2019
16 hodín 290,00 € 348,00 €
12.12.2019 - 13.12.2019
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
18 hodín 390,00 € 468,00 €
09.11.2019 - 10.11.2019